Een snufje voorjaar in de Zouweboezem

Het is dertien maart en de zon schijnt deze dagen volop. De ijsvogels hebben nestdrang, winterkoninkjes bakenen hun territorium af, terwijl de goudhaantjes nog als wintergasten in het struweel rond scharrelen. Als muizen, schreef ik eerder. De grote bonte specht in deze opname is net wakker. Het heeft vannacht licht gevroren, het is dus nog steenkoud. Hij zoekt op deze populair naar insecten. Op de achtergrond hoor je het goudhaantje, het winterkoninkje, de roep van een ijsvogel en vaag die van een houtduif. Zo klinkt het beginnende voorjaar in de Zouweboezem, terwijl de grootste groep van zomergasten nog moet komen. Later die ochtend zag ik mijn eerste kleine vos van dit jaar. Deze prachtige vlinder warmde zich op in de zon. Ook een hommel kwam op lage toon voorbij zoemen. Dat belooft nog wat voor de komende dagen!

recensies van vlindergidsen