Slaapplek voor tafeleenden op de Grevelingendam

Beschut achter de dijk op de Grevelingendam liggen een paar waterplassen. Ze zijn vanwege hun ligging zeer in trek onder watervogels als kuifeenden en tafeleenden. Ze duiken op het Krammer naar voedsel en eenmaal klaar verkassen ze naar de plassen om uit te rusten. Er dobberen soms enorme groepen op de plassen. Vooral de tafeleenden zijn prachtig om te zien met hun rooie koppen. Wil je ze bekijken, hou dan enige afstand. Als er één op de wieken gaat, dan gaan ze vaak met velen. Aan rijdende auto’s zijn ze volkomen gewend, maar o wee wanneer je uitstapt. Dan blijken ze toch heel erg schuw.