Sijsje ontsnapt uit vijvernet

Goudvissen in een ondiepe vijver. Makkelijker prooien voor reigers zijn er niet. Hoe zouden de feloranje exoten aan zijn staarogen kunnen ontsnappen? Daar heeft de tuineigenaar iets opgevonden, of liever: het tuincentrum. Een heus reigernet. Je spant het over de vijver en geen reiger die de goudvissen meer belaagt. Maar elk net bevat een gaatje waar sijsjes prima doorheen glippen. Zo ook dit sijsje. Hij glipte naar binnen, dronk een slok vijverwater en wilde toen de wijde wereld weer in. Maar dan is daar opeens dat net. Ik stel je alvast gerust: het arme sijsje ontsnapt. Maar niet zomaar.

top 10 de allerlaatste