rotganzen sint-philipsland

Rotganzen bij Sint-Philipsland
Vorige week bezocht ik het mooie eiland Sint-Philipsland om er vogels te kijken. Wat zie je zoal op een eiland dat wordt omsloten door de Oosterschelde en haar uitlopers? Steltlopers natuurlijk. Tureluur, scholekster, wulp en rosse grutto. En meeuwen. Plus graspiepers, opvallend actief op een zonovergoten winterdag. En gelukkig, ook een grote groep rotganzen.

‘Elk voorjaar stromen de zwartbuikrotganzen vanuit Frankrijk en Engeland het Waddengebied binnen. Al in februari komen de eerste uit het zuiden, maar de grootste trekbeweging is in maart te zien.’ Dat lees ik in het schitterende boek van Barwolt Ebbinge, De rotgans. En wat voor het Waddengebied geldt, geldt ook voor de Zeeuwse Delta. Heb je om welke reden dan ook iets met rotganzen, koop dan dit boek. Ebbinge verrichte zo ongeveer heel zijn leven onderzoek naar de rotgans, zowel in Nederland als op de Noordpool. Hoe de rotgans leeft en wat zijn relatie is met sneeuwuil en poolvos. Over dat soort onderwerpen lees je in zijn boek. En natuurlijk ook: dat de rotganzen zich in winter en voorjaar in sneltreinvaart vet vreten. Om de winter door te komen natuurlijk. En om in mei naar de Noordpool terug te vliegen. In slechts een paar dagen tijd. Doe ze dat maar eens na!

Rotganzen dus. Karakteristiek voor zilte deltagebieden. Hun naam ontlenen ze aan hun typische geluid, een rollende r. Het zijn dus geen rotbeesten, zoals flauwe grappenmakers me nog al eens toevoegen. Misschien ziet de boer hen wel liever achter de horizon verdwijnen, maar ja. Wie was hier nu eerder? De boer of de rotgans? Ga er maar gevoeglijk van uit dat de rotgans er eerst was, en pas daarna de boer met zijn ingezaaide akkers.

Geniet van de rotganzen. Allereerst in dit filmpje, gefilmd met mijn grondstatief. Beter is nog om ze zelf te gaan opzoeken daar op Sint-Philipsland.

De beste vogelgidsen van dit moment: