Rotganzen op het Schor Wilhelminapolder

Het buitendijkse vogelrustgebied bij het Zeeuwse dorp Wilhelminadorp staat bekend om de witkopgors die er al maandenlang verblijft. Honderden, zo niet duizenden vogelaars kwamen de zeldzame gast uit het verre Azië bewonderen. Maar wist je dat je op en om het Schor Wilhelminapolder veel meer kunt zien dan alleen die witkopgors? Bij afgaand water vallen enorme stukken schor droog. Je ziet er dan duizenden wadvogels foerageren, van bergeend, tureluur, bonte strandloper, tureluur, wulp, rosse grutto, zilverplevier tot scholekster. Zodra het hoog water wordt vlucht een deel van deze vogels naar het Schor Wilhelminapolder om er te wachten op eb. Dan zie je plots steenlopers op het talud rondscharrelen en tureluurs op een eilandje vlak voor je. Dit deel van de Oosterschelde is ook een goede locatie om rotganzen te zien. Bij hoog water foerageren ze op het schor en eten er van de zeesla.
Hoe je bij Schor Wilhelminapolder komt
Schor Wilhelminapolder ligt in een bocht van de zeedijk. Je komt er via de N256 die je over de Zeelandbrug voert. Komende vanuit Goes sla je rechtsaf de Langeweg in richting Wilhelminadorp. Meteen de eerste weg links, de Oude Veerweg in. Aan het eind van deze weg rechtsaf. Je rijdt onder de zeedijk door. Parkeer de auto waar de weg omhoog gaat. Wandel de dijk over en het Schor Wilhelminapolder ligt aan je voeten. Bij mooi weer een stoeltje uitklappen en genieten maar!

top 10 de allerlaatste