Rotganzen op de rotsen

Heel bijzonder is dit tafereel in Zeeland niet: rotganzen op de rotsen langs de Oosterschelde. Je ziet wel duidelijk dat rotganzen echte zoutwatervogels zijn. Ze grazen de groene algen van het talud. Het bruine klapperwier laten ze links liggen. En de golven deren ze in het geheel niets. Klapt een golf over een rotgans, dan gaat hij rustig verder met foerageren. Af en toe schudt hij met zijn kop om zout water uit te scheiden. De rotgans is één van mijn favorieten. Dat heb ik al vaker geschreven en dat zal ik hopelijk nog wel een aantal keer herhalen. Ik filmde dit drietal bij de Prunje achter Zierikzee op Schouwen-Duiveland.