Rosse grutto’s aan de Grevelingendam

Voor rosse grutto’s is de Oosterschelde een belangrijk gebied tijdens de doortrek en in de winter. De rosse grutto’s strijken er dan massaal neer om aan te sterken of om te overwinteren. Deze rosse grutto’s foerageren op de slikken aan de Grevelingendam bij Bruinisse. Het is eind mei, bijna zomer. Je zou verwachten dat ze zich in een prachtig zomerkleed zouden vertonen. Maar deze twee niet. Zij hebben nog steeds hun winterkleed.