alarmerende grutto donkse laagten

Roofvogels belagen de weidevogels in de Donkse Laagten

CameraNU.nl

Waarschijnlijk een van de dagelijkse drama’s in weidevogelgebied de Donkse Laagten in de Alblasserwaard. Roofvogels vliegen het gebied binnen en loeren op de kuikens daar in het hoge gras. Reken maar dat de grutto’s, scholeksters, kieviten en tureluurs kuikens hebben. En die kuikens scharrelen op eigen kracht door het hoge gras. Hooguit dat ze zich plat drukken op de grond, in of onder een graspol, maar verder zijn ze onbeschermd.
Onder normale omstandigheden zou predatie door roofvogels geen probleem zijn voor weidevogels. De natuur is erop berekend dat een aantal kuikens de fase van de volwassenheid niet bereikt. Maar zo normaal zijn de omstandigheden helaas niet. In de meeste weilanden broeden geen weidevogels meer. De broedgebieden zijn geconcentreerd in gebieden als de Donkse Laagten. Dat zijn natuurlijk fantastische gebieden om vogels te kijken. Maar elk jong dat wordt weggevangen door een buizerd of bruine kiekendief is een dubbele aanslag op de populatie weidevogels. Er is nu eenmaal een minimaal aantal kuikens nodig dat wel volwassen wordt om de populatie in stand te houden. En als het voor roofvogels prijs schieten is in een weidereservaat, dan halen we dat minimum aantal niet.

Of de buizerd en bruine kiekendief in dit filmpje iets hebben gevangen, weet ik niet. De buizerd waarschijnlijk niet, want die cirkelde volgens mij gewoon verder. De bruine kiekendief echter landde in de wei. Dat zag ik vorige week ook gebeuren in de weilanden langs de A27. Ik was op weg naar huis en zag vanuit de Zouweboezem een bruine kiekendief aan komen vliegen. Duidelijk op jacht. Twee scholeksters schoten als straaljagers omhoog. Maar na een tijdje landde de bruine kiekendief in het weiland en doken de scholeksters hem achterna. Zou hij een kuiken hebben gevangen? Dat was helaas niet te zien.

Tja, een roofvogel moet zijn jongen ook groot brengen. Dat is de natuur. Maar liever zag ik dat hij weidevogelskuikens greep in een situatie van overvloed. Nu pakt hij de schaarse kuikens die hem opwachten in een natuurgebied waar de kuikens zich concentreren. Je zou het haast een gedekte tafel voor de roofvogel noemen.

De beste vogelgidsen voor vogelaars: