Roodkeelduikers op de Brouwersdam

Voor wie in de winter zeevogels wil zien is de Brouwerdam bij Ouddorp dé hotspot. Aan de Noordzeekant kom je van noord naar zuid, langs de hele dam dus, bijzondere soorten tegen. Zeker als de wind een paar dagen uit westelijke richting heeft gewaaid komen ze dicht onder de kust. Zeehonden zie je er ook vrijwel altijd.

Neem een goede verrekijker mee, liefst ook een telescoop, omdat het leven op zee zich ook op grote afstand afspeelt. En hou bij je kledingkeuze rekening met barre weersomstandigheden. Op zo’n kale betonnen dam waait het altijd. En er is nog iets. Lokale bewoners beweren dat Ouddorp de meeste zonuren van Nederland telt. Regent het in Rotterdam, dan schijnt de zon in Ouddorp. Was het maar zo’n feest! Hoe vaak is ons het tegendeel overkomen. Zo ook gisteren. In de Alblasserwaard was het droog en prima weer, maar op de Haringvlietdam bij Stellendam begon het te miezeren en dat hield aan tot op de Brouwersdam. Voor kijken niet zo’n probleem, voor opnemen met een Panasonic des te meer.

Voor welke vogels ga je naar de Brouwersdam? Allereerst voor duikers. Roodkeelduikers vooral, in de winter niet te missen. En heb je geluk dan zie je ook een parelduiker. En met nog iets meer geluk de zeldzame ijsduiker. Kuifduikers zijn ook vaste wintergast, maar die zijn alleen in naam en daad een duiker, volgens wetenschappers zijn ze lid van de familie der futen.  De roodkeelduikers in deze video zwommen in de inlaat aan de zuidkant van de dam. Een buitenkansje, vaak zitten ze links van de lichtmast die op ongeveer vijfhonderd meter afstand in zee staat.

Tot slot een droge opsomming van andere vogelsoorten die je hier kunt zien: ijseend, brilduiker, eidereend, zwarte zeeëend, middelste zaagbek, zeekoet, paarse strandloper, steenloper, scholekster, rosse grutto, aalscholver. Zelf heb ik er jaren terug mijn eerste en tot nu toe enige waarneming gedaan van de rosse franjepoot. Ook de kleine en grote burgemeester worden ieder jaar gezien. Beide door mij nog altijd gemist.

Altijd in westelijke richting blijven turen!