Roodborsttapuit in de top van een eik

De roodborsttapuit kom je overal in de Brenne tegen. Ze broeden in de heggen langs wegen en weilanden. Waarom planten we niet eens een paar kilometer meidoorn en vlierenhaag in de Nederlandse polders? Bermen genoeg. Het zou goed nieuws zijn voor een aantal Rode Lijstvogels.