Rolstoelvriendelijke vogelgebieden in Zeeland

Vandaag ontving ik een vraag naar rolstoelvriendelijke vogelgebieden. Dat is natuurlijk een heel relevante vraag , en tegelijkertijd misschien een wat onderbelicht thema. Ik denk dat een begin van een serie is geboren. De serie Rolstoelvriendelijke vogelgebieden in … Ik hoop dat ik de komende maanden alle provincies kan opnemen in deze serie, hoewel ik door de a-centrische ligging van onze woonplaats niet vaak in het noorden van Nederland kom (helaas). Nu ja, wat ik weet, dat deel ik. Wat ik niet weet, dat komt hopelijk nog. In deze eerste aflevering noem ik een aantal rolstoelvriendelijke vogelgebieden in Zeeland.

Wat zijn rolstoelvriendelijke vogelgebieden?

Gebieden die in dit overzicht van rolstoelvriendelijke vogelgebieden zijn opgenomen voldoen aan het ene ultieme criterium: het gebied is niet alleen te bereiken, maar ook te doorkruisen met een rolstoel. Het kan zijn dat er een fietspad doorheen loopt (of langs), een langzaam-verkeersweg of heel simpel: een geasfalteerd wandelpad. Asfalt is dus het criterium, want dat blijft ook tijdens langdurige regen prima te berijden.

Mijn overzicht van rolstoelvriendelijke vogelgebieden in Zeeland

Dit overzicht bevat een groot aantal gebieden, want er zijn in Zeeland gelukkig veel vogelgebieden die je vanaf een geasfalteerde ondergrond kunt bekijken. Ik nummer de gebieden, maar dat is slechts voor de duidelijkheid. Het is dus geen rangschikking of zo. Door op Lees verder te klikken kun je de uitgebreide informatie over het gebied lezen.

N° 1 De Prunje op Schouwen-Duiveland

Te bezoeken: winter, voorjaar, zomer, najaar

De Prunje is een vermaard natuurgebied op Schouwen-Duiveland. Het ligt achter Zierikzee en is de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Akkers zijn omgezet in nieuwe natuur. En gelukkig mag ook de oude natuur er zijn. Bij restaurant De Heerenkeet kun je de auto parkeren en dan heb je meteen een weids uitzicht over de Oosterschelde. Je rijdt met de rolstoel de dijk op (over de weg) en hebt meteen uitzicht over een inlaag waar je steltlopers als tureluur, kluut, zwarte ruiter en groenpootruiter kunt zien. Langs de inlagen loopt een geasfalteerde weg van een paar kilometer. Die kun je natuurlijk prima volgen. Ga ik er met iemand die slecht ter been is vogels kijken, dan stoppen we meestal bij de Heerenkeet, om dan onze weg weer per auto te vervolgen naar de oprit naar de uitkijktoren. Ondertussen zijn we een aantal keer gestopt om de inlagen te overzien. Vanaf de oprit naar de uitkijktoren heb je in voorjaar en zomer uitzicht over een kolonie visdiefjes.

Vervolg je weg naar de rotonde op het eind. Mensen die slecht ter been zijn, breng ik tot aan de slagboom. Zij stappen uit en ik parkeer de auto beneden in het gras. Vervolgens loop ik weer terug naar mijn gasten om het pad naar de Oosterschelde te vervolgen. Bij laag water heb je hier een geweldig uitzicht over de Schelphoek waar dan enorme stukken slik droogvallen. Zowel vanaf de pier als vanaf het wandelpad richting de Oosterschelde kun je prima vogels kijken. In het voorjaar en de zomer kun je hier de dwergstern zien foerageren. Lees verder

N° 2 Brouwersdam

Te bezoeken: winter, voorjaar, najaar

De Brouwersdam is in najaar en winter één van de hotspots om zeevogels te zien. Langs de buitenkant, de Noordzee dus, ligt van dat heerlijk ruwe asfalt dat nooit kapot gaat. Vanaf de kant heb je een prachtig uitzicht over de Noordzee. In de periode september tot en met februari ben ik vaste gast aan de Brouwersdam en dat zegt wel voldoende. Vergeet nooit in en voor de Spuisluis te kijken. Hier zie je vrijwel altijd wel vogels als de roodkeelduiker, eidereend en geoorde fuut. Lees verder

N° 3 Philipsdam

Te bezoeken: winter, voorjaar, zomer, najaar

De Philipsdam vind ik ik één van de belangrijkste vogelboulevards van Zeeland. Gelukkig kun je er ook met een rolstoel vogels kijken. Wil je de zoute kant bekijken, dan sla je op de N257 af naar het Laagbekken. Dat is het binnenmeer tegen de Oosterschelde aan. Rij zover mogelijk door tot je boven op de dijk bent. Je hebt nu een fraai uitzicht over het Slaak, een uitloper van de Oosterschelde. Aan de overzijde zie je de kwelders liggen.

Zou je naar de andere kant afslaan, dan begint daar meteen een langzaam-verkeersweg. Dit is de boulevard die ik bedoel. Je kunt hier een paar kilometer rijden en aldoor vogels kijken. Eenden, ganzen, zwanen, lepelaars, steltlopers en soms de zeearend zie je er. Lees verder

N° 4 De Krabbenkreek bij Sint-Annaland

Te bezoeken: winter, voorjaar, najaar

De Krabbenkreek ik een van de mooiste uitlopers van de Oosterschelde. Bij de jachthaven van Sint-Annaland kun je de auto parkeren. Er begint een fietspad dat je buitendijks langs de Oosterschelde voert. Nu moet ik wel toegeven dat je er vaak alleen de meest gangbare wadvogels ziet en dan ook nog niet eens in enorme aantallen. In najaar en winter zie je er vogels als de middelste zaagbek, brilduiker, dodaars en geoorde fuut. Op de drooggevallen slikken zie je altijd wel wat steltlopers als tureluur, wulp en scholekster. Lees verder

N° 5 Karrenvelden bij de Oesterdam

Te bezoeken: winter, voorjaar, zomer, najaar

Voor mij zijn de Karrenvelden bij de Oesterdam een van de meest charmante vogelgebieden die ik ken. Maar dat komt ook doordat ik er ben opgegroeid. Het grootste deel van de Karrenvelden is omringd door een geasfalteerde weg. Er rijden hier helaas wel auto’s en soms ook in een rap tempo. De weg langs de zeedijk is wat rustiger. In de Karrenvelden zie je het hele jaar door wadvogels. Van rotgans tot rosse grutto, en van kluut tot lepelaar. En heb je geluk, dan broeden er visdiefjes op de eilandjes vlak bij de weg. Lees verder

N° 6 Pluimpot bij Sint-Maartensdijk

Te bezoeken: winter, voorjaar en najaar

Een uitzondering op mijn regel van hierboven: de niet al te brede wandelpaden door de Pluimpot zijn niet geasfalteerd, maar bedekt met schelpengruis. Iets minder toegankelijk dus dan geasfalteerde paden, maar ik wilde toch wel eens een natuurgebied opnemen waar je in het voorjaar van zangvogels als kleine karekiet, rietzanger, zwartkop en tuinfluiter kunt genieten. Op de slikranden maak je altijd kans op steltlopers als zwarte ruiter, groenpootruiter, tureluur, wulp, kluut, kleine plevier en bontbekplevier. Tijdens een natte periode zou ik de Pluimpot eerlijk gezegd niet bezoeken met een rolstoel. En zorg liever altijd voor iemand die je kan helpen, mocht je vast komen te zitten… Lees verder

N° 7 De Rattekaai bij Rilland

Te bezoeken: winter, voorjaar en najaar

Dit buitendijkse gebied behoort voor mij tot de mooiste plekjes van Zeeland. Eerlijk is eerlijk: dit is meer een locatie om je lekker te installeren en een paar uur lang te kijken naar welke vogels voorbij komen. Is het laag water dan valt het slik droog tot zover het oog reikt. De wadvogels zitten dan wel heel ver weg, een goede verrekijker en liever nog een goede telescoop zijn dan zeer gewenst. Maar de aantallen wadvogels kunnen hier enorm zijn. In najaar en winter maak je kans op jagende blauwe kiekendieven. Lees verder

N° 8 De Zak van Zuid-Beveland

Te bezoeken: winter, voorjaar en najaar

De Zak van Zuid-Beveland biedt een aantal gebieden die je ook vanuit de rolstoel kunt ‘proeven’. In mei kun je een heerlijke wandeling maken over de bloemdijken. De meidoorns staan dan in volle bloei en vanuit het struikgewas hoor je allerlei zangvogels zingen.

Bezoek ook zeker de nieuwe natuurgebieden tussen ‘s-Gravenpolder en Baarland. Langs de zeedijk zijn akkers afgegraven. En er liggen hier en daar ook oude stukken karrenveld. Vanaf de geasfalteerde landbouwwegen prima te bekijken vanuit de rolstoel. Hou wel altijd rekening met autoverkeer. Van heel dichtbij kun je steltlopers, meeuwen, ganzen en eenden bekijken. Lees verder

N° 9 Schor Wilhelminapolder

Te bezoeken: winter, voorjaar en najaar

Bij Wilhelminadorp ligt buitendijks een klein kweldergebied dat je vanaf het fietspad kunt overzien. Bij laag water vallen hier trouwens enorme stukken slik vrij en dan heb je vanaf hetzelfde fietspad vrij uitzicht tot aan de overzijde. Waarbij je dan ook de wadvogels kunt bewonderen. Liefst kijk je vanaf 2 uur voor hoog tot 2 uur na hoog. De vloedstroom drijft de wadvogels naar de kant, je maakt ze mee op de hoogwatervluchtplaats in het stukje kwelder en je ziet ze vlak na hoog weer op de droogvallende slikken scharrelen. In de aangrenzende polders kun je in de winter grote groepen rotganzen en toendrarietganzen zien. Lees verder

N° 10 De Klein Beijerenpolder bij Ouwerkerk

Te bezoeken: winter, voorjaar en najaar

We zijn weer terug waar we het overzicht begonnen: op Schouwen-Duiveland. Bij Ouwerkerk werd een klein poldertje omgevormd tot natuur: de Klein Beijerenpolder. Vanaf de geasfalteerde polderweg kun je het gebied overzien. Je ziet wadvogels als rotgans, rosse grutto, kluut en kleine plevier. In de winter foerageerden in voorgaande jaren kleine zwanen. Is het water niet verdampt, dan maak je bovendien kans op lepelaars. Visdiefjes en kokmeeuwen broeden op het vogeleiland. Ze vliegen over je hoofd als ze naar de Oosterschelde gaan om te foerageren. Lees verder

N° 11 De Grevelingendam

Te bezoeken: winter, voorjaar en najaar

Wel een lawaaiige locatie en vooral ook: druk met verkeer. De N59 loopt er immers overheen. Nooit is het hier stil. Wel rustig, maar dan vooral in najaar, winter en een deel van het voorjaar. Vanaf de langzaam-verkeersweg kun je het wad overzien en bij de Hoek van Sint-Jacob het Krammer waar duizenden watervogels overwinteren. Ik vind het eerlijk gezegd niet de meest ideale locatie voor als je vanuit een rolstoel vogels wil kijken. Mensen die goed ter been zijn, kunnen het verkeer nog een beetje mijden door de berm in te gaan of gewoon het wad op te lopen. Maar in najaar, winter en voorjaar kun je bij opkomend water, zo’n twee uur voor hoog, grote groepen wadvogels zien als rotgans, pijlstaart, rosse grutto, tureluur, scholekster, zilverplevier, bontbekplevier en wulp. Soms zie je een zeldzaamheid als de strandplevier. Vanaf het vroege voorjaar zoeken vaak ook enkele lepelaars naar voedsel in de ondiepe kreken.

Bij de Hoek van Sint Jacob maak je kans op grote groepen geoorde futen, futen, brilduikers en veel meer watervogels. Lees meer

N° 12 De Oesterdam

Te bezoeken: in najaar en winter

De Oesterdam vind ik een locatie die je vooral in het najaar en in de winter bezoekt. Dan kan het er lekker guur zijn. Bij laag water maak je kans op steltlopers op het slik pal voor de dam. En op het water op overwinterende vogels als middelste zaagbek, fuut, dodaars, geoorde fuut, rotgans en brilduiker. De verharde wegen rond de Bergse Diepsluis zijn prima toegankelijk voor mensen die in een rolstoel zitten. Lees verder

N° 13 Sint-Philipsland

Op het kleinste eiland van Zeeland heb je een paar locaties waar je vanuit de rolstoel vogels kunt kijken. Het zijn locaties waar je vooral geniet van de wadvogels. Ik adviseer je om in herfst en winter eens een bezoekje te brengen aan het voormalige veer bij Anna-Jacobapolder. Vanaf het fietspad heb je een prachtig uitzicht over de kwelders. Bij afgaand water zie je daar steltlopers foerageren. In de veerhaven maak je kans op dodaars, fuut, middelste zaagbek en brilduiker. In de winter foerageren er rotganzen. Lees meer

Weet jij ook een rolstoelvriendelijk vogelgebied in Zeeland?

Mocht je nog andere gebieden kennen die prima toegankelijk zijn voor vogelaars in een rolstoel, stuur deze dan gerust in met de relevante informatie voor mensen die in een rolstoel zitten. En liefst ook met een korte omschrijving. Je kunt mij de informatie sturen via het formulier onder de knop Over mij.

Slecht ter been of in een rolstoel en toch graag ‘op excursie’?

Geen probleem. Ik leid regelmatig mensen rond in Zeeland en Zuid-Holland. Neem gerust contact met me op via het formulier onder de knop Over mij. Ik doe je dan een voorstel.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zeeland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?    

Mijn tips voor natuurbeleving in Zeeland

Met deze tips ontdek je de natuur in Zeeland nog beter:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, ook in heel Zeeland en soms met geheel contactloos verblijf en dus heel veilig!)

(voor elk budget een paar goede opties)

(lekker comfortabel genieten op één van de mooiste locaties in Zeeland)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)