Rietzanger in de top

Ach, zou hij deze prachtige rietzanger opgemerkt hebben? Ik vermoed van niet. De jogger snelde in rap tempo langs mijn camera en had slechts oor voor de muziek die via de oordopjes zijn oren in spatte. Hoe hard de immer zingende rietzanger ook zingt, daar krijgt hij zijn geluid niet tussen. Ondertussen moest ook ik aan de bak. Je hoort in het begin de motor nog draaien. En een paar seconden nadat ik de motor uitzet, vliegt de rietzanger er vandoor. Zo gaat dat in het veld. De een snelt aan een rietzanger voorbij, terwijl de ander hem met lede ogen nastaart…

de beste vlindergidsen van dit moment