Recordaantal broedparen voor de bijeneter

Twaalf broedgevallen van bijeneters in het afgelopen voorjaar. De Werkgroep Bijeneters Nederland schrijft er enthousiast over in het jaarverslag. ‘Nooit eerder broedden zoveel paartjes in ons land’, vertelt Hilbert Folkerts van de werkgroep. In Limburg werd er zelfs een kolonie van zeven paartjes gevolgd. Tegenwoordig broeden bijeneters bijna jaarlijks in ons land. De stijgende temperaturen zorgen voor de noordwaardse verspreiding van deze zuidelijke soort.

Ieder voorjaar houden de mensen van de Werkgroep Bijeneters Nederland nauwkeurig bij waar bijeneters worden gemeld. Vanaf begin juni worden waarnemingen pas echt spannend: gaan ze broeden? In 2015 duurde het even voordat die kwamen, maar werden er uiteindelijk twaalf broedgevallen binnen de Nederlandse grenzen ontdekt, en ook nog eens vier net over de Duitse grens. Op één locatie in Limburg vestigden zich zeven paartjes en werd er succesvol gebroed. Op een andere plek in dezelfde provincie werden vier nestholtes gevonden, maar bleef het onduidelijk of er daadwerkelijk is gebroed.

[easy_youtube_gallery id=DilLN986UwU cols=3 ar=16_9 thumbnail=hqdefault]

[easy_youtube_gallery id=9t7Ynne4hDo cols=3 ar=16_9 thumbnail=hqdefault]

[easy_youtube_gallery id=iW2OXqU4dp8 cols=3 ar=16_9 thumbnail=hqdefault]
 
 

Prooi-onderzoek
Eén paartje deed een dappere broedpoging in Friesland, die uiteindelijk toch niet succesvol was. Na enkele dagen hevige regenval (16-17 augustus) vonden vrijwilligers op 23 augustus in totaal vijf doden jongen in het nest. Uit observaties bleek dat in de periode van de regenval en net daarna maar weinig prooien bij het nest werden gebracht. De jongen zijn dus waarschijnlijk door verhongering om het leven gekomen. Achteraf is er aan de hand van prooiresten die in het nest lagen gekeken welke insecten de Friese bijeneters hebben gevoerd. Dat bleken vooral hommels te zijn (55%) en wespen (16%) te zijn.

Lezing
De werkgroep houdt niet alleen de Nederlandse ontwikkelingen scherp in de gaten, maar doet ook kennis over de soort op in het buitenland. Zo werd een flinke kolonie in Duitsland bezocht. Samen met Belgische, Duitse en Deense vogelaars volgen de werkgroepleden de noordwaartse uitbreiding van bijeneters, die vanwege de klimaatverandering aan de gang is. Op de Landelijke Dag van Sovon op 28 november in Ede geeft de werkgroep een lezing over de ontwikkeling van bijeneters in ons land.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland op vrijdag 23 oktober 2015. Tekst: Hilbert Folkerts (Bijeneterwerkgroep) en Albert de Jong (Sovon Vogelonderzoek Nederland).

de bijeneters