Recensie: People, Planet, Profit & Prophecy, Ilse Ten Berge
people-planet-profit-prophecyDuurzaam ondernemen is hot en dat acht ik een goede ontwikkeling. Maar hoe implementeer je die duurzame aanpak in je onderneming? Ilse ten Berge, propageert het zogenaamde 4P-model. Waar die 4 P’s voor staan lijkt me duidelijk. Je hoeft slechts een blik te werpen op de titel: People, Planet, Profit & Prophecy.

button (1)

Het boek People, Planet, Profit & Prophecy bespreek ik op de wijze van: lange halen, snel thuis. Zo worden de hoofdlijnen wel duidelijk, hoop ik. De P van People is mensgericht. De mens staat centraal. Het is zaak om als ondernemer de juiste mensen aan te trekken en samen te werken met de juiste leveranciers. Want, en ik vind het haast een dooddoener: wie duurzaam wil ondernemen, moet daarbij investeren in mensen die duurzaam werken in hun hart meedragen.
De P van Planet richt zich op het vinden van duurzame productiemethoden. De auteur van People, Planet, Profit & Prophecy pleit voor kleinschaligheid, ofwel de menselijke schaal. Het gaat erom roofbouw te voorkomen en klimaatneutraal te ondernemen. Ook in dit hoofdstuk sluipen een aantal dooddoeners. ‘Breng geen producten op de markt die niet duurzaam zijn geproduceerd,’ is er zo een. Een wel heel massieve zin die iedereen zal onderschrijven. En: ‘Altijd blijven zoeken naar nieuwe initiatieven.’ Algemene stellingen die iedere ondernemer zal onderschrijven.

De P van Profit is de derde pijlen van de vier waardecreaties waarop het 4P-model steunt. Hier komt de nodige maatschappijkritiek om de hoek kijken. Niet vreemd misschien, na alle financiële debacles van de afgelopen jaren. Meestal veroorzaakt door wanbeheer en hebzucht. Het pleidooi voor duurzaam financieel beheer zal iedereen aanspreken. Gelukkig mag van de auteur iemand die een grote verantwoordelijkheid heeft meer verdienen dan mensen met een eenvoudiger baan. Maar je voelt de kritiek op de huidige salarishuizen al van ver opkomen. Het alternatief dat de auteur geeft voor al te scheve salarisverhoudingen is het investeren in personeel door loopbaanbegeleiding. Ik vind dit wat magertjes.

In het hoofdstuk over de P van Prophecy wordt de visionaire leider geboren. President Obama wordt een charismatisch leider genoemd met visionaire kwaliteiten. Ook hier dus weer de gemeenplaatsen waarvan eerdere hoofdstukken niet vrij zijn. Visionaire leiders hebben volgens de auteur van People, Planet, Profit & Prophecy de taak om draagvlak te creëren voor een vernieuwd bewustzijn. We moeten leren holistisch of transformatiegericht, meerdimensionaal te denken. En ja hoor, daar komt wat ik al had verwacht: het vrouwelijke principe moet worden geïntegreerd. Yin en yang worden je opgedrongen. Dan weet je wel uit welk vaatje de auteur tapt. Spiritualiteit met een zweverig randje. Nu hoeft dat voor de verkoopcijfers geen belemmering te zijn, sterker nog, hele volksstammen hebben religie afgezworen en ingewisseld voor deze zweverigheid. Zelf hecht ik meer aan een zekere nuchterheid. Verder dan een kreet als ‘Marketing voor de ziel‘ die Philip Kotler in zijn boek Marketing 3.0 heeft gemunt, hoeft het voor mij niet te gaan.

De ondertitel Ethisch, verantwoord en duurzaam ondernemen is voor de auteur verbonden aan economie van de Nieuwe Tijd waarin business-spiritualiteit een belangrijke plaats inneemt. De auteur beschrijft op hoofdlijnen een aantal aspecten uit wat je noemt ‘de algemene economie’. Dat vind ik het belangrijkste bezwaar van grote delen van dit boek. De ‘wetten’ worden vaak zo algemeen geformuleerd dat iedereen er direct mee zal instemmen, maar implementeren ho maar. Neem bijvoorbeeld het hoofdstuk over de Kondratieff-cyclus. Prachtig allemaal, maar meer voor een college Algemene economie voor ambtenaren van een of ander ministerie.
In de laatste hoofdstukken is de auteur concreter. Ze presenteert het behoeftemodel ethisch, verantwoord en duurzaam ondernemen. In dit model krijgen bovengenoemde aspecten hun plaats. Daarnaast geeft ze een groot aantal concrete tips om te komen tot duurzaam ondernemen. Ook beschrijft ze een aantal valkuilen die ondernemers in de praktijk kunnen tegenkomen. Maar toch, door alles heen blijven algemene uitspraken domineren. Zoals deze: ‘Grootschaligheid, massa en fusies kunnen de innerlijke en uiterlijke harmonie niet dienen.’ Ik geef je op een briefje: met dit soort van algemene stellingen gaan we de omslag naar duurzaamheid niet forceren. Dit is een uitspraak die eerder bij een populist past dan bij een visionaire leider. Het is namelijk veel te makkelijk. Met een wereldbevolking van weet ik veel hoeveel miljard mensen valt grootschaligheid voorlopig niet uit te bannen. Het is in mijn ogen juist de uitdaging om ook in de grootschaligheid duurzaam te gaan opereren. Waarbij ik kleinschaligheid ook toejuich hoor. Maar alle kleinschaligheid bij elkaar levert ook weer grootschaligheid op. Uiteindelijk vind ik dat denk ik het aspect dat me het meest tegenstaat in dit boek: de valse belofte van de kleinschaligheid.

Het klinkt namelijk allemaal zo mooi. Kleinschaligheid, de menselijke maat. Maar let wel, het aantal monden dat moet worden gevoed, neemt niet af. Het aantal voeten waar een schoen omheen moet, neemt niet af. Het aantal mensen dat naar het werk reist, neemt niet af. Op welke schaal je de maatschappij ook wilt inrichten, het is uiteindelijk er allemaal op gericht om in de behoeften van de bevolking te voorzien. En dat blijft een kwestie van massa. Kleinschaligheid kan vanuit het oogpunt van duurzaamheid juist wel eens contraproductief zijn. Heel concreet: dat ons brood door een industriële reuzenbakker wordt geproduceerd, spreekt minder aan dan dat de ambachtelijke bakker om de hoek mijn brood bakt. Maar let op: je hebt misschien wel tweeduizend ambachtelijke bakkers nodig, met tweeduizend ovens, tweeduizend mixers et cetera om die ene industriële bakker te vervangen. En ik weet niet of die kleinschaligheid per definitie duurzamer is. Daar wil ik ook nog wel eens een econoom over horen.

Mocht je jezelf willen laven aan een flinke portie zweverigheid en heb je geen bezwaar tegen gemeenplaatsen, dan levert People, Planet, Profit & Prophecy je vast een aantal inzichten op. Tegen een duurzame ethiek in het bedrijfsleven kan natuurlijk niemand iets hebben. Maar al die zweverigheid is mij een beetje te bar.

People, Planet, Profit & Prophecy / Ilse Ten Berge / Altamira / als hardcover en eboek

button (1)

 

 

de-grutto