Recensie: De ontvederde vogel, Katrina van Grouw
Komt, verwondert u over de wereld van de vogels. En nu eens een keer op een geheel andere wijze. Niet de buitenkant is wat telt in het boek De ontvederde vogel van Katrina van Grouw, maar het is de binnenkant die op kunstige wijze wordt uitgebeeld. Tientallen jaren werkte Van Grouw aan haar project: het prepareren van tientallen skeletten van vogels om ze vervolgens in hun natuurlijke houding neer te zetten.

Vierhonderd zeer gedetailleerde tekeningen bevat De ontvederde vogel. Variërend van roodkeelduiker tot roodborstje. De eerste drijft, de tweede zicht op een schop. Katrina van Grouw bracht op deze wijze honderden vogels in beeld. Vogels die nog voorkomen én allang uitgestorven vogels als de dodo en reuzenalk. Ze werkte overigens nauw samen met conservators en preparateurs over de hele wereld. En met haar man Hein van Grouw, die de vogels ontdeed van huid, organen en andere weke delen, de botten schoonkookte en de skeletten in een natuurlijke houding plaatste. Er is ook een hoofdstuk toegevoegd met dieren die als huisdieren fungeren.
De ontvederde vogel bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de onderdelen van de skeletten. Denk aan romp, vleugels en staart. Zeer leerzaam om de opbouw van de onderdelen te zien en de verschillen tussen de verschillende soorten vogels. Een watervogel steekt op onderdelen toch heel anders in elkaar dan een zangvogel. Het tweede deel gaat in op de specifieke vogelsoorten. Waarbij Van Grouw zich niet beperkt tot Europese soorten. Nee, ze bespreekt vogels van over de hele wereld. Soms accentueert ze markante onderdelen, bijvoorbeeld de pootjes van de gierzwaluw of de snavel van de nachtzwaluw. De taal is toegankelijk, het boek is voor een breed publiek bestemd. Niet alleen voor vakmensen dus. Het gebruik van vaktermen wordt zoveel mogelijk vermeden.

Een boek als De ontvederde vogel doet je een keer heel anders kijken naar vogels dan je gewend bent. Niet de veren, dus de buitenkant, staan centraal, maar de binnenkant, de botten, het skelet. Voor elke vogelaar zeer interessant en leerzaam denk ik, want soms weet je echt niet wat je ziet. Ik bedoel, sommige vogels zijn zo bijzonder, omdat ze bepaalde kenmerken hebben die zich normaal gesproken zelden of nooit laten zien. Ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in de evolutie en anatomie van vogels is De ontvederde vogels zeer interessant. Een heerlijk boek om van tijd tot tijd door te bladeren en in te lezen.

De ontvederde vogel / Katrina van Grouw / Uitgeverij Kosmos / als hardcover en als e-boek