Recensie: Nachtvlinders. De nieuwe veldgids voor Nederland en België, Paul Waring en Martin Townsend

Een geweldig legioen nachtvlinders omringd ons. Zelfs in Nederland en België komt een verbluffend aantal van ruim 2.400 soorten nachtvlinders voor. Daar steekt het aantal dagvlinders maar schril bij af. In Nederland komen volgens de Vlinderstichting slechts 54 soorten dagvlinders voor, een groot aantal is daarbij (zeer) zeldzaam. De majestueuze veldgids Nachtvlinders beschrijft er maar liefst 1.400!

Andere vlindergidsen die je zeker gezien moet hebben:

recensie het nachtvlinderboek jeroen voogd
dagvlinders veldgids voor Europa en noordwest afrika
recensie anwb vlindergids heiko bellmann

Naast het onderscheid tussen nachtvlinders en dagvlinders, kun je nog een onderscheid maken: dat tussen micronachtvlinders en macronachtvlinder. Micronachtvlinders zijn over het algemeen klein, macronachtvlinders groot. Soms gaat het niet op en is een macro heel klein en een micro juist groot. Dat lijkt verwarrend, maar naast de grootte zijn er nog andere kenmerkende verschillen tussen micro’s en macro’s. Zo vouwt de micro zijn antenne in rust over zijn vleugels heen, terwijl macro’s zijn antennes dan onder de vleugels vouwen. Veertien honderd micro’s leven er in Nederland, tegen duizend macro’s. En voor de herkenning van deze macronachtvlinders heeft Kosmos Uitgevers een indrukwekkende veldgids uitgebracht: Nachtvlinders door Paul Waring en Martin Townsend.

De veldgids Nachtvlinders is een samenwerking met de Vlinderstichting. Ook dit keer weer kwaliteit gegarandeerd. Maar ja, begin er maar aan: duizend nachtvlinders in één band! Dat levert een boek op dat je qua omvang kunt vergelijken met een baksteen. Al snel te groot en te zwaar en dat betekent woekeren met de ruimte.

De samenstellers van de veldgids Nachtvlinders hebben de ruimtebeperkingen opgelost door de omschrijving van de nachtvlinders los te koppelen van de illustraties. In de veldgids Nachtgids beslaat het katern omschrijvingen een goeie 329 bladzijden. Dan volgt het katern met de illustraties.

De auteurs beschrijven van elke soort de kenmerken, de vliegtijd en het gedrag, de levenscyclus, waarplanten en het voorkomen in Nederland en België. De omschrijvingen zijn kort en bondig, waarbij het me opvalt dat het taalgebruik niet perse wetenschappelijk is. Voor de meeste mensen zullen de teksten begrijpelijk zijn.

Ik moet je wel bekennen: zoveel soorten nachtvlinders en dan bespreekt deze veldgids ook nog eens uitsluitend de macrovlinders. Ik wens je veel sterkte met het leren herkennen van nachtvlinders. Hoe weet je of er een micro tegen het verlichte net fladdert dan wel een macro? Waar moet je beginnen, wanneer ben je een ervaren nachtvlinderkijker? Zo veel soorten, het duizelt me al op de bank, laat staan in het veld rond middernacht.

Eén ding weet ik wel: als er één veldgids is die je kan helpen bij het herkennen van marconachtvlinders dan is het deze formidabele veldgids Nachtvlinders.

Dat worden korte zomernachten!

Nachtvlinders / Paul Waring en Martin Townsend / Kosmos Uitgevers / Hardcover