Recensie: Klimaatslim tuinieren, Moniek de Bakker

Dat het klimaat verandert, daar zijn we met ons allen wel van overtuigd. Waar de meningen wel uiteen gaan is in hoeverre wij als mensheid invloed kunnen uitoefenen op het klimaat. Het gaat er helaas vaak hard en soms ook behoorlijk onbenullig aan toe tijdens de discussies over dit onderwerp. Maar hoe dan ook, de gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. En daar zullen we ons toch op moeten instellen. Hoe gaan we dat nu doen? Moniek de Bakker laat het op een heel inspirerende wijze zien in haar fraaie boek Klimaatslim tuinieren. Hoe je ook tegen de klimaatproblemen aankijkt, dit is een boek dat je helpt om met de klimaatproblemen om te gaan, de gevolgen in je eigen omgeving te beperken en om die omgeving een stuk mooier te maken.

Alles voor een diervriendelijke tuin

Op Vivara.nl vind je alles waarmee je een optimale leefomgeving creëert voor de dieren in en om jouw tuin. Planten, nestkastjes, insectenhotels en veel meer. En alles op verantwoorde wijze geproduceerd!

Ja, vooral dat laatste: je eigen omgeving een stuk mooier maken. Ik denk dat we dat allemaal wel willen, in wat voor type huis of in welke omgeving je ook woont. Of je nu in een dorp of stad woont, in het buitengebied of in het centrum van een grote stad, we willen toch het liefst in een mooie, inspirerende en meestal toch ook een groene omgeving wonen. Van een groene omgeving is bewezen dat die het gezondst is van alle omgevingen die je maar kunt bedenken.

De beelden uit binnen- en buitenland spreken voor zich. Klimaatverandering eist zijn tol. Op mijn eigen netvlies staan de beelden van lieflijke beekjes die na lange en intensieve regenbuien veranderen in woeste rivieren die dwars door dorpen, steden en huizen spoelen. Minder zichtbaar, tenzij je in het zuiden van Europa op vakantie ben geweest, is de verwoestijning van grote delen van het zuiden. En dichterbij huis is het ook duidelijk: regenbuien worden intenser en je straat of je tuin kan zomaar overstromen met het risico dat het regenwater ook je huis instroomt.

Zie in deze uiteenlopende klimatologische omstandigheden je tuin maar eens optimaal in te richten. Een goed ingerichte tuin verkleint de kans dat regen of droogte groot onheil in je tuin en je directe omgeving aanrichten. Zeker wanneer we dit met z’n allen zouden doen. Eén van de relevante vragen hierbij is: welke planten zet je dan in je tuin? Of een andere: hoe voorkom je dat in extreme omstandigheden het riool overstroomt? Op dit soort praktische vragen gaat Moniek de Bakker in haar boek Klimaatslim tuinieren in.

Ze doet dat op heel praktische maar vooral ook inspirerende wijze. Het boek is heel stijlvol vormgegeven met talloze foto’s. Klimaatslim tuinieren telt zes hoofdstukken:

  1. Ontstenen
  2. Tot in de bodem
  3. Groen in de hoofdrol
  4. Biodiversiteit
  5. Tuinieren op niveau
recensie Klimaatslim tuinieren moniek de bakker

Het mag duidelijk zijn dat de hoofdstukken onderling verband met elkaar houden. Ik vind het hoofdstuk over ontstenen al meteen heel inspirerend. Stenen eruit, maar dan? Wat er dan in? En waarom zou je, want een betegelde tuin is toch het meest praktisch van allemaal? Dat zou je zeggen, maar ook een betegelde tuin vergt onderhoud. En hoe ontsteen je je tuin? Vooral dit hoofdstuk heeft me de nodige inzichten verschaft. Wij wonen in een zogenaamde drive-in woning met een volledig betegelde oprit. Hoe kan ik dat aanpassen? Ik zou de tegels kunnen vervangen door grove kiezels. Dan zakt het water ook sneller de bodem in. Ik zou ook grasbetontegels kunnen aanleggen. Of, en dat spreekt mij het meeste aan, ik vervang de tegels door steentjes met in het midden een brede strook groen die we beplanten met lage inheemse bloemen. Het regenwater stroomt in het groen en zakt in de bodem waardoor het riool minder belast wordt. En ondertussen kan ik mijn auto nog op de oprit parkeren en kunnen onze fietsen er ook staan. Hier en daar zet ik een houten bloembak, dat is ook wel fraai.

Natuurlijk moet ik ook dringend een waterton installeren. Ik ben niet de meest handige en hou het kluswerk het liefst ver van me. Maar ook hier inspireert ze met talloze voorbeelden hoe je dit kunt aanpakken.

Een tuin met minder tegels betekent meestal een groene tuin. En dat groen zorgt voor meer biodiversiteit. Insecten, vogels, amfibieën en egels vinden je tuin weer. Maar welke planten zet je in je tuin, op je balkon of tegen je gevel? Handige lijstjes bieden je talloze suggesties. Ik noem het balkon, dat is tuinieren ‘op niveau’. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het dak, dat je zou kunnen inrichten als groen dak. Groot voordeel is dat een groen dak ook beter isoleert. In de winter wordt het minder koud, en in de zomer blijft het koeler onder een groen dak. En leg je op je schuur of serre een groen dak aan, dan is je uitzicht ook nog eens een stuk fraaier.

Klimaatslim tuinieren. Willen we klimaatschade voorkomen, dat is het hard nodig dat we onze leefomgeving aanpassen. Minder tegels, meer groen, liefst inheems en biologisch groen. In zo’n omgeving zakt het regenwater sneller in de bodem, stroomt het riool minder snel over, blijft het groen ook werkelijk groen en gonst het van het leven. Je tuin en je leefomgeving worden toekomstbestendig. Het boek is bijzonder fraai vormgegeven. De schrijfstijl is aanstekelijk. En alle tips blijven laagdrempelig in de zin: zo heel ingewikkeld wordt het niet, waarbij de ene tip natuurlijk wel wat meer voeten in de aarde heeft dan de andere. Ik bedoel: het aanleggen van een groen dak is iets anders dan het inzaaien van inheemse bloemen. Inspirerend en actueel. Dus ik zeg: heel Nederland aan Klimaatslim tuinieren!

Klimaatslim tuinieren / Moniek de Bakker / Terra / als hardcover