Recensie: Basisgids Orchideeën, C.A.J. Kreutz

Met de Basisgids Orchideeën kun je alle hoofdsoorten in de Benelux op naam brengen. Alle soorten worden uitgebreid beschreven en in beeld gebracht. Ook gaat C.A.J. Kreutz, een orchideeënexpert, in op achtergrondsinformatie als de biologie, ecologie, levenscylus van orchideeën (en zo nog een paar onderwerpen). Kortom, deze gids is wel heel handig voor in het veld.

Aan de basis van de Basisgids Orchideeën ligt het nog te verschijnen standaardwerk over De Orchideeën van de Benelux. Dit moet een fenomenaal werk worden bestaande uit 1.200 pagina’s waarop beschrijvingen van 150 taxa (hoofdsoorten, ondersoorten en variëteiten). Prijs je gelukkig dat deze basiscursus is verschenen, want die is een stuk handzamer voor gebruik in het veld. Het standaardwerk heeft natuurlijk heel andere toepassingen.

Zoals ik in de inleiding al aangaf, in de Basiscursus Orchideeën wordt uitgebreid ingegaan bij tal van onderwerpen die met orchideeën te maken hebben. Ik noemde al een aantal onderwerpen en vul deze gerust aan met hybriden, bescherming van orchideeën en orchideeënrijke landschappen. Dat laatste onderwerp boeide me behoorlijk. Niet alleen vanwege die orchideeën, maar ook vanwege de grote variëteit aan landschappen in de Benelux waar je orchideeën kunt vinden. Van loofbos tot beukenbos, van hellingbos tot struwelen, van droge duinhellingen tot kalkgraslanden, van borstelgraslanden tot natte hooilanden, van blauwgraslanden tot dotterbloemhooilanden, van kalkmoerassen tot voormalige kweldergronden. Ik hou niet voor niets halt bij de laatste. Ik ben namelijk van dichtbij getuige geweest van de gevolgen van de aanleg van de Oesterdam. Van de ene op de andere dag was het getij weg en liepen de voormalige slikken bij ons achter de dijk nooit meer onder. Een paar jaar na de afsluiting groeiden in de hoek bij het gemaal opeens talloze orchideeën. Mineraalrijke, zwavelrijke gronden waren het, lees ik in de Basisgids Orchideeën. En daar floreert een aantal orchideeënsoorten op.

Na de inleidende hoofdstukken volgt de handige determinatietabel voor alle orchideeën in de Benelux. Een uitgebreide sleutel welteverstaan. Het orchideeënseizoen moet nog aanbreken, ik ga komend voorjaar eens kijken of ik eruit kom met die sleutel.

En dan volgen de soortbeschrijvingen. Elke soort twee volle pagina’s. Een uitgebreide beschrijving waarin de auteur ingaat op de kenmerken, de herkenning, bloeitijd, groeiplaatsen, verspreiding en mate van zeldzaamheid van de betreffende soort. Naast de beschrijving vind je een aantal grote, duidelijke foto’s. Van veraf genomen en indrukwekkende close-ups. Van hondskruid tot harlekijn, van rood bosvogeltje tot koraalwortel, van rietorchis tot waddenorchis. Zoveel soorten, zo’n uitgebreide gids die toch basisgids heet.

Ga je het komende jaar het veld in op zoek naar orchideeën in de Benelux, dan is dit niet alleen een uitgebreide veldgids, het is ook een handzame gids. Geschreven door een orchideeënexpert. Kwaliteit dus die orchideeën verdienen (en plantenliefhebbers ook). Een fraai nieuw deel in de serie basisgidsen van KNNV Uitgeverij waarin eerder delen verschenen over mossen, korstmossen, composieten, grassen en slakken.

Basisgids orchideeën / C.A.J. Kreutz / KNNV Uitgeverij / paperback

recensie basisgids stinzenplanten

PS.
De serie Basisgidsen is speciaal voor de ‘gewone’ natuurliefhebber ontwikkeld. Eén van de andere deeltjes in de deze serie is de Basisgids Stinzenplanten waarvan je hier mijn recensie leest.

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!