patrijs bij poortvliet op tholen

Patrijzen in de polder + een verslag van een fietstocht

Hemelvaartsdag is een familiedag en dus vanmiddag een fietstocht gemaakt langs Oosterschelde en Thoolse akkers. Ik maakte er meteen ook maar een vogelfietstocht van, want we passeerden immers vermaarde natuurgebieden als de Oosterschelde en de Scherpenissepolder. Daar is altijd wat te zien. En dat bleek!

Om te beginnen: we hadden tandems en fietsen gehuurd bij Camping Kruytenburg net buiten Poortvliet. We zetten koers richting het oude stoomgemaal van Poortvliet, daar waar je langs de zuidkant van de Scherpenissepolder fietst. Een lepelaar vloog over, gevolgd door een tweede. Eerder al had ik in een heg langs de polderweg een grasmus gezien en gehoord. Zie hier het belang van heggen in ons landschap! Het was hoog water, steltlopers waren er niet te zien. Wel groepjes kokmeeuwen op de golven en visdiefjes in de lucht. Een zilvermeeuw was bezig een mossel kapot te gooien op het talud. Vanuit de vogelkijkhut in de Scherpenissepolder zag ik bergeenden, aalscholvers en kluten met jongen. Een rietgors zong vanuit de top van een vlier, een rietzanger vanuit het riet. Hier en daar ook kleine karekieten.

Op de Thoolse akkers hoorde ik nu en dan een gele kwikstaart. Tussen Sint-Maartensdijk en Poortvliet, achter de onttakelde Molen De Hoop, was het eerlijk gezegd armoe troef. Ondanks het kleinschalige landschap en landschapselementen die voor zangvogels aantrekkelijk zouden moeten zijn. Een fruitteler was zijn bomen met gif aan het sproeien. Zou dit een oorzaak kunnen zijn? Gebruik van pesticiden waardoor het aantal insecten te klein wordt om vogels te kunnen voeden. Weg vogels dan.

Boven een paar bomen een paar buizerds. Een torenvalk vloog over. En toen we de schuur van de camping alweer zagen, kwam de waarneming van de dag: een koppeltje patrijzen. Jawel, die komen hier en daar nog voor op het eiland Tholen. De tandem gedraaid, camera aangezet en vanaf de tandem proberen te filmen. Tja, en dan wordt de argwaan gevoed en rennen de patrijzen er vandoor. Maar mooi, want de patrijs is een ernstig bedreigde vogel. Dat dit koppeltje zich dit jaar flink flink mag vermenigvuldigen!

De beste verrekijkers voor fietsers (want licht en compact):