zwerm rotganzen

Paniek in de Karrenvelden bij de Oesterdam
Zonder aanwijsbare oorzaak vloog alles op in de Karrenvelden bij de Oesterdam op het eiland Tholen. Wulpen, grutto’s, rotganzen, spreeuwen, kokmeeuwen en zilvermeeuwen gingen op de wieken. De steltlopers gingen er in paniek vandoor. De rotganzen vlogen een onrustig rondje en landden toen weer in het natuurgebiedje.

In de buurt van de Karrenvelden zag ik te midden van de groepen kokmeeuwen een paar zwartkopmeeuwen. Al helemaal in zomerkleed, dus met een gitzwarte kop. Helaas niet kunnen filmen, de meeuwen bleken erg schuw en vlogen al op toen ik de auto nog aan het afremmen was.

Op het vogeleiland in de Karrenveld is het nu al een beetje dringen voor de meeuwen. Nog even en het gekrijs is helemaal niet meer van de lucht. Dan bevolken honderden kokmeeuwen het eiland, aangevuld met een paar zwartkopmeeuwen. Een van de beste plekken om een meeuwenkolonie van dichtbij te bekijken.

Nu kun je in de Karrenvelden genieten van grutto, wulp, kluut, tureluur, watersnip, bonte strandloper, slobeend, smient, krakeend, brandgans, rotgans, lepelaar, een enkele rietgors en graspieper. En wat de dag verder nog brengt natuurlijk, want de komende tijd komen er tal van trekvogels langs die wel eens een tussenstop zouden kunnen maken in het zilte gebied op het mooie eiland Tholen. En wie weet strijkt de blauwborst weer neer in de rietkraag. Nu eerst de rotganzen en al die andere vogels die het luchtruim kozen:

De beste verrekijkers voor kinderen: