Paddenstoelen in plaats van vogels

Vanmorgen er weer op uit, maar het viel weer eens niet mee om vogels voor de camera te krijgen. Voor de vogelkijkhut op de Philipsdam viel weliswaar best iets te beleven, ik bedoel, een biddende ijsvogel is toch een prachtige waarneming? Maar de scene was al voorbij voordat ik mijn camera kon richten. ‘Slechts’ een winterkoninkje was daarna mijn oogst. En daar bleef het bij. De groep flamingo’s bij Battenoord zat er ook, maar helaas veel te ver weg. De groep ging nog wel een keer op de wieken, altijd een mooi tafereel zo’n roze zwerm. Totdat ik naar vogelkijkhut De Zwartkopmeeuw in de Hellegatsplaten wandelde. Daar zag ik zowaar een aantal paddenstoelen langs en op het pad. Groot voordeel van paddenstoelen is dat ze niet kunnen vliegen. Ze blijven geduldig staan wachten, zelfs wanneer ik dichtbij kom. De eerste paddenstoel was prachtig paars. Ik heb geen verstand van paddenstoelen, maar op Facebook reageerde gelukkig al snel iemand op mijn vraag naar de naam. Het blijkt een oude amethistzwam te zijn. In de volksmond ook wel de rodekoolzwam genoemd. Voor de vogelkijkhut zelf was het bar rustig. Trouwens, meen niet dat ik niet veel gezien heb. Gezien heb ik genoeg, maar te ver of te snel voor mijn camera. Om eens wat soorten die ik zag of hoorde te noemen: wulp, kievit, tureluur, zilverplevier, scholekster, bonte strandloper, kokmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, dodaars, fuut, geoorde fuut, rotgans, brandgans, grauwe gans, wilde eend, kuifeend, krakeend, wintertaling, meerkoet, waterhoen, waterral, grote zilverreiger, kleine zilverreiger, blauwe reiger, flamingo, buizerd, torenvalk, fazant, graspieper, rietgors, groenling, putter, kneu, staartmees, koolmees, pimpelmees, goudhaantje, spreeuw, kramsvogel, koperwiek, merel, grote bonte specht, groene specht, kauw en zwarte kraai. En dat in vrij korte tijd op slechts drie plaatsen: Philipsdam, Battenoord en de Hellegatsplaten.

de beste paddenstoelengidsen