Paartje slobeenden in de Zouweboezem

The beauty of love. Dat melodietje vind ik toepasselijk voor deze opname die ik afgelopen zaterdag in de Zouweboezem maakte. Een paartje slobeenden draait voor het vogelkijkscherm eindeloos rondjes met de kop onder water. Ze zijn aan het eten en dit is hoe slobeenden dat doen. Lekker slobberen in het water en alles wat eetbaar is uit het water filteren. En daar is de slobeend helemaal voor toegerust. Kijk maar eens naar de snavel. Dat is echt een slobbersnavel. Heel breed aan de voorkant. Zoals de snavel is, zo is de naam van het beestje.

Voor het overige doen slobeenden niet onder voor andere eenden wat de kleurverdeling betreft. De vrouwtjes zijn op het hele lijf bruin. Als ze straks gaan broeden in het riet, vallen ze nauwelijks op. Drukken ze zich plat op de grond dan is er kans dat zelfs een vos aan haar voorbij loopt. Het mannetje is veel bonter gekleurd. Een glanzende groene kop, roestbruine flanken en daartussen wat wit. Een fraaie eend vind ik het, de slobeendman.

Hoe staat de slobeend er eigenlijk voor in Nederland? Ik lees in het Handboek Vogels van Nederland en België dat het best aardig gaat met dit mooie eendje. Hoewel veel weidegebieden inmiddels ongeschikt zijn voor de slobeend (intensivering en vooral: verlaging van het waterpeil) heeft aangepast waterbeleid in natuur- en weidevogelgebieden hun situatie juist verbeterd. Er is dus nog hoop voor de vogels van de weide. Iets meer rekening houden met de vogels die al eeuwenlang in ons land voorkomen, en de populaties groeien weer. Dan moeten we dat wel willen realiseren, maar dat is een opgave voor politici, waterschappen, boeren en consumenten.

Hier het paartje slobeenden dat hun heerlijke rondjes draait:

De beste vogelgidsen van dit moment: