Over rotganzen aan de Oesterdam

De Oesterdam is een van die locaties in de Oosterschelde waar je rotganzen kunt zien. Ze foerageren op de slikken die bij eb droog vallen en rusten bij hoog water uit op het talud. Schuw zijn ze niet, maar benader ze wel voorzichtig. Ook als je in de auto zit en langzaam op ze af rijdt, gaan ze redelijk snel op de wieken. Als het water zakt en de rotganzen in het water kunnen staan, is het was- en poetstijd. Eerst wassen, dan poetsen, zoals je in dit filmpje kunt zien.