Over patrijzen op de Kop van Schouwen-Duiveland

En toen sloegen we een of andere polderweg achter het buurtschap Burghsluis in en zagen we warempel een groep van veertien patrijzen langs de rand van een akker scharrelen! Aan de rand in dit land van ruilkaveling en monocultuur houdt een troepje patrijzen moedig stand. De Kop van Schouwen-Duiveland staat bekend als een van de beste plekken om patrijzen te zien. Het kleinschaliger landschap met hier en daar fraaie heggen langs de polderwegen zal een gunstige uitwerking hebben. Laatst las ik dat juist in deze regio binnenkort een patrijzenproject van start gaat. Ik wens alle betrokkenen veel succes en plezier met hun mooie werk. En hoop dat we dit soort troepen straks weer over heel Schouwen-Duiveland zullen tegenkomen! En waarom ook niet? Volgens mij kan het ook in andere delen van Zeeland en ons land. Als we nu eens begonnen met het aanplanten van hagen van meidoorn, sleedoorn, eik en vlier langs polderwegen en in de bermen gewoon wat onkruid laten groeien?

vogelmemory

Over ‘onze’ patrijzen
We sloegen dus die polderweg in en daar liepen veertien patrijzen. Eerst door een tuin. Toen langs de rand van een akker. Daarna weer terug de tuin in om op te vliegen en in een weiland verderop neer te strijken. Daar filmden we ze opnieuw. De mannetjes in de groep gedroegen zich redelijk dol. De mannelijke leider liet zich duidelijk gelden. Baltsgedrag. Ze renden het weiland in, sloegen een stukje vliegend over en toen hergroepeerde de troep zich. De patrijzen zagen de bruine kiekendief eerder dan wij. Dat zie je duidelijk aan het eind van deze video. Ze drukken zich tegen de grond om tenslotte op te vliegen. De dijk over, uit ons zicht maar met de bruine kiekendief achter zich aan.