Over een klapekster in de Biesbosch

Het weer was gisteren vooral geschikt om vanuit de auto vogels te kijken. Op naar de nabijgelegen Biesbosch! Ik moet daar mijn pad nog een beetje ontdekken, elke paadje was zo ongeveer nieuw voor me. Wat een fenomenaal natuurgebied is de Biesbosch toch! Zeker nu vrijwel alles onder water staat. Het is soms wat zoeken naar vogels, maar zie je iets, dan is het vaak iets bijzonders. Zo deze klapekster die me al rijdend toe viel. Ik had even te voren een zeearend gemist (ik zag hem gemakzuchtig als ik was aan voor nota bene een grauwe gans). Deze klapekster was met niets anders te verwarren en compenseerde de even smartelijke als domme misser. Klapeksters komen alleen in de winter in ons land voor. Ze komen vanuit het noorden waar ze broeden. Tot de jaren negentig broedden er ook in ons land klapeksters. Maar schaalvergroting en achteruitgang van natuurgebieden verdreef de klapekster als broedvogel. Jammer, want het is een karakteristieke vogel. Ik zag eind vorig jaar hoe hij een muis ving en ermee vandoor ging. Vinnige beesten die klapeksters.

Hier de opname van de klapekster met op de achtergrond het geluid van canadese ganzen die zich al zwemmend uit de voeten maken.

recensies van natuurreisgidsen