nonnetjes op de philipsdam

Nonnetjes op de Philipsdam

Na ons bezoek aan de Hoek van Sint-Jacob zetten we meteen koers naar de plassen aan het eind van de Philipsdam. Daar overwinteren altijd grote groepen watervogels, waaronder soms nonnetjes. En inderdaad, die zaten er vrijdag ook. We zagen er eerst wel tien!

Maar tussen de tientallen kuifeenden, tafeleenden en meerkoeten verdween een deel van de nonnetjes. Ik zag ze in mijn camera niet meer terug. Gelukkig kon ik er nog wel drie volgen, later komt zelfs een vierde nog even in beeld. Op de plassen zie je hier in najaar en winter vrijwel altijd de rotgans, slobeend, krakeend, kuifeend, tafeleend en dodaars. Regelmatig zie je er dus het nonnetje en soms ook de pijlstaart. Op de oevers foerageren wulp, scholekster en de al genoemde rotgans. En dat was het dan ook wel.

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)