Nieuw natuurgebied boven de A15?

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen werd bekend dat D66 Sliedrecht een groot natuur annex recreatiegebied wil realiseren boven de A15. Ter bescherming van het Groene Hart en tegen de verrommeling. Het moet ‘één bio-divers natuurgebied’ worden, zo geeft lijsttrekker René de Munck aan.

In eerste instantie was ik nogal sceptisch. Kan dat wat worden, zo’n natuur-recreatiegebied? Zal niet al snel het recreatie-element domineren ten koste van de natuur? Veel honden, joggers en wielrenners? En wat voor natuur staat D66 Sliedrecht eigenlijk voor? Weer een bos zoals het Alblasserbos? In de context van de Alblasserwaard met zijn uitgestrekte weilanden nog altijd een wat merkwaardige verzameling bomen. Niets mis mee trouwens. Ik filmde er ooit een taigaboomkruiper en mijn eerste matkop. Prachtig, maar als ik denk aan natuur in de Alblasserwaard dan denk ik in eerste instantie niet aan een bos. Dan doemen rietvelden en kruidenrijke weilanden op mijn netvlies op. En anders een broekbos met elzen in een laagje water. Ik sluit daarmee aan bij de oproep van Vogelbescherming Nederland: Laat Nederland waterland blijven. 

Na mijn bezoek afgelopen zaterdag aan Polder Vockestaert ben ik echter een stuk positiever over zo’n natuur-recreatiegebied. Kijk, als D66 een gebied á la deze polder voorstaat, dan ben ik direct om. Bovendien: ik vind dat andere gemeenten te midden van weidegebieden ook wel eens een blik mogen slaan op die Polder Vockestaert. Natuur en recreatie gaan er hand in hand. En als natuurliefhebber voegt ik graag eraan toe: en hoe! De nieuwe natuur in Polder Vockestaert sluit namelijk aan bij de natuur die er oorspronkelijk moet hebben gelegen. Het leverde een eldorado op voor natuurliefhebbers én voor recreanten (al dan niet met hond of fiets).
Ik ben daarom zo vrij D66 Sliedrecht en al die andere gemeenten een aantal suggesties te doen:
  1. Sluit bij de creatie van een natuur-recreatiegebied aan bij oorspronkelijke natuurwaarden in de regio. In de Alblasserwaard zou je dan kunnen kiezen voor een mix aan kruidenrijke weilanden, rietvelden, ondiepe plassen, grienden en broekbossen.
  2. Zorg voor een mix van verhard pad (voor fietsers, wielrenners, voetgangers) en onverhard pad (wandelaars) en ontoegankelijke delen voor de natuur. Aan de randen speelweiden. Hier en daar picknick-tafels.
  3. Kies voor een uitgekiende opbouw van het natuur- en recreatiegebied. Polder Vockestaert ligt tegen Schiedam aan. Dicht bij de bebouwde kom zijn bomen aangeplant, noem het broekbossen. Hier drentelen hondenbezitters rond. Dan komen de rietvelden met daar doorheen wandel- en fietspaden (en ontoegankelijke delen). Daarna de weilanden. Park voor de bewoners, rietvelden voor natuur en recreatie, weiland voor natuur en boer.
  4. Scherm het natuur-recreatiegebied af door een groene muur, dat wil zeggen een mix van hoge bomen en struiken. Ik vind trouwens dat elke snelweg en provinciale weg aan weerskanten beplant moeten worden met bomen en struiken. De begroeiing vangt van voorjaar tot en met najaar (als ze in blad staan) fijnstof op, dempt het geluid van het verkeer en onttrekt het verkeer aan het zicht van bewoners en recreanten. Als dan ook nog eens gekozen wordt voor (bes- en vruchtdragende) inheemse soorten, dan draagt dit groen ook bij aan de biodiversiteit.

Aansluiten bij oorspronkelijke natuurwaarden in de Alblasserwaard betekent ook een keuze voor biodiversiteit die er vanouds voorkomt. In de kruidenrijke weilanden keren weidevogels als grutto, watersnip en veldleeuwerik terug. In de rietvelden broeden blauwborst, baardmannetje, snor en roerdomp. Op de ondiepe plassen zwarte sterns en in de grienden en broekbossen andere zangvogels. Ook planten, insecten, amfibieën en een enkel reptiel (de ringslang) profiteren van deze nieuwe natuur. En te midden van zulke natuur is het ook heerlijk recreëren. Voor veel dieren op de Rode Lijst zijn moerassige gebieden met sloten, plasjes en rietkragen van levensbelang. Mijn advies: neem bij de aanleg van het nieuwe natuurgebied een aantal Rode Lijst-soorten als uitgangspunt. Als vanzelf verbeteren daardoor ook de leefomstandigheden van andere soorten die van hetzelfde biotoop afhankelijk zijn.

Tijdens mijn bezoek aan Polder Vockestaert werd me duidelijk dat natuur en recreatie samen kunnen gaan, mits de nieuwe natuur uitgekiend wordt ingericht. Bewoners en recreanten genieten van het groen en de natuur. Natuurwaarden gaan met sprongen vooruit. En het Groene Hart heeft er een robuuste buffer bij.

Ik ben benieuwd of D66 Sliedrecht haar plannen met dat natuur-recreatiegebied weet te realiseren en hoe ze dat gebied dan willen inrichten. Hopelijk houdt ze zowel voor de natuur als voor de recreatie een hoog ambitieniveau aan. Dan dienen ze twee maatschappelijke belangen tegelijk.

De beste vogelgidsen van dit moment:

Zeer complete gids waarin ruim 900 vogelsoorten in Europa en Noord-Afrika worden beschreven.

Onlangs zijn teksten en overzichten geheel geactualiseerd. De ANWB Vogelgids is weer helemaal up-to-date!

Gedetailleerde tekeningen en beschrijvingen.

De meest complete en beste vogelgids van dit moment. Niet alleen in mijn ogen, maar ook volgens de redactie van Roots Magazine.

De meest populaire vogelgids van Nederland en België.

Voor beginnende en minder gevorderde vogelaars zeer geschikt.

Korte en toegankelijke teksten en prettig geprijsd.

Ook geschikt voor kinderen vanaf 14 jaar.


Beeldt alle 900 vogelsoorten af die in Europa voorkomen of er zijn gezien als dwaalgast.

Een visueel spektakel dat de kleinste details onthult.

Een juweel van een boek en de ultieme vraagbaak in het veld.

Dit is een heel lijvige gids. Het is echter geen veldgids, maar een fotogids. Alle nadruk ligt dus op de afbeeldingen, foto's in dit geval. Het is wel een indrukwekkende fotogids die je zeker zal helpen om vogels te leren herkennen.

Op een slimme manier eenvoudig vogels

herkennen.

Je zoekt op Kleur, Gedrag, Vorm en Leefgebied.


Voor beginnende en minder gevorderde vogelaars. Ervaren vogelaars zullen de indeling en manier van gebruiken een beetje vreemd vinden. 


Geschreven door Nico de Haan. Deze innovatieve vogelgids is een onmisbare aanvulling bij je vogelgids. Beschrijft en beeldt af de vliegbeelden van 237 zangvogels en bijna-zangvogels. De illustraties en foto's zijn loepzuiver en verbluffend mooi.Voor beginnende én gevorderde vogelaars een zeer welkome aanvulling op gewone vogelgidsen.


Vergelijkt meer dan 200 vogelsoorten die sterk op elkaar lijken en wijst je hierbij op de kleinste details. Met QR-codes om vogelgeluiden te beluisteren.


Een gids bestemd voor beginnende en gevorderde vogelaars.

Beschrijft alle 510 vogelsoorten die ooit in Nederland zijn gezien plus wat exoten en hybriden.

Toegankelijk geschreven. De foto's zijn van grote kwaliteit en wijzen je op kenmerkende details.Een praktische vogelgids om vogelgeluiden te leren herkennen. Nico de Haan is een meesterlijke uitlegger en de illustraties van Elwin van der Kolk zijn top. Door de bijzondere indeling bijzonder handig voor beginnende vogelaars.

Een compacte gids en praktische gids voor het herkennen van roofvogels.

Alle soorten uilen en roofvogels in Europa.


Met QR-codes voor vogelgeluiden.

Handige uitvouwkaart.

In één oogopslag 200 vogelsoorten in beeld.

Een leuk cadeau voor wie begint met vogels kijken.