Moerasparelmoervlinder (Euphydryas aurinia)
De moerasparelmoervlinder is in Nederland sinds 1982 helaas uitgestorven. De blauwgraslanden liepen in kwaliteit terug. Een ramp die vast niet iedereen zal hebben opgemerkt. Sterker nog, veel mensen zullen zich afvragen wat er nou zo erg aan is. Nou, bekijk deze video dan maar eens. Wat een beauty! Ik filmde hem op de Gotthardpas in Zwitserland bij de meertjes waar drassig gebied lag. Er wordt in Nederland door natuurbeschermers veel nagedacht over herintroductie van grote grazers. Zou het een idee zijn om ook verdwenen kleine soorten als de moerasparelmoervlinder te herintroduceren?

Uiterlijk
De moerasparelmoervlinder herken je vooral aan de stippen in de cellen onderaan de ondervleugels en het patroon op de bovenkant. De onderzijde is ook kenmerkend, maar die heb ik helaas niet kunnen filmen. Ik vond hem verrassend klein voor een parelmoervlinder.

Leefgebied
Zoals de naam als zegt heeft de moerasparelmoervlinder behoefte aan drassig terrein. Het liefst graslanden, venen in een open landschap met struweel.

Vliegperiode
De moerasparelmoervlinder vliegt in de maanden april tot en met augustus. Hoe kouder het voorjaar, hoe later hij zal vliegen.

Gelijkende soorten
Bij oppervlakkige beschouwing kun je de moerasparelmoervlinder verwarren met de oranjebonte parelmoervlinder, bosparelmoervlinder en westelijke parelmoervlinder. Bij al deze soorten ontbreken echter de stippen in de cellen onderaan de ondervleugels.

Tips van visdief

dagvlinders veldgids voor Europa en noordwest afrika

veldgids bijen voor Nederland en Vlaanderen

Orchideeën van Europa bo mossberg