vogels kijken brouwersdam bontbekplevier sjaak huijer

Met hoeveel mensen kun je het beste vogels fotograferen?

CameraNU.nl

Een vraag waar ik nog nooit over heb nagedacht. Want of ik ga in mijn uppie vogels filmen (fotograferen of filmen is voor mij gelijk) of ik ga er met Sjaak op uit. Dat laatste is een stuk gezelliger. Want vogels kijken is voor veel mensen toch ook: er met elkaar een gezellige dag van maken. Dat merk ik wel eens in een vogelkijkhut. Dan hoor je al van ver het gelach. En dat mag toch ook? Maar met hoeveel mensen kun je nu het beste vogels fotograferen (of filmen)? Vanmorgen op de Brouwersdam was het wel duidelijk: daar kun je maar beter met twee mensen zijn. Waarom, dat lees je in het vervolg van dit artikel.

Laag water op de Brouwersdam

Het was laag water vanmorgen en dat betekent dat op de Brouwersdam een breed talud droog valt. Steltlopers als scholekster, wulp, tureluur, bonte strandloper, bontbekplevier en steenloper zoeken op het brede talud naar voedsel. Ze plukken aan het wier. Vangen een krabbetje. Proberen een mossel open te frunniken. 

Het talud is zo plat als een dubbeltje en dan …

Het nadeel van dat talud is dat het zo plat is als een dubbeltje. De vogels zien ons beter dan dat wij ze zien. En wat gebeurt er dan in de praktijk? Ze lopen langzaam voor ons uit. Zolang we blijven lopen of staan is er geen probleem, hoe dichtbij we ook bij de vogels komen (de schuwe soorten uitgezonderd, die zijn allang op de vleugels gegaan). Maar bontbekplevier of bonte strandloper blijven heus wel zitten. Tot we door je knieën gaan. Dan ruiken de vogels onraad en vliegen ze alsnog op. En zo kun je honderden meters talud afstropen zonder resultaat.

Dan loont het de moeite om met twee personen te gaan.

Dan loont het de moeite om met twee personen te gaan. Dat deden Sjaak en ik vanmorgen. Eén van de ons liep langzaam naar links, terwijl de ander vanaf een dertig meter verderop tegemoet kwam lopen. De steltlopers werden langzaam naar het midden gedreven. Toen ging één van ons door de knieën en ging liggen (liever niet in een plas of meeuwenflats). De ander liep langzaam maar zeker door en dreef de vogels steeds dichter naar de liggende persoon. Tenslotte ging ook persoon twee plat. Na een tijdje waren de vogels aan ons gewend en wandelden ze langzaam maar zeker naar één van ons. Of naar beide kanten. Tijgeren hielp om dichterbij te komen, maar op een betonnen ondergrond begroeid met pokken is dat geen pretje. Ga nooit staan, want dan vliegt de bende alsnog op.

Voor alles geldt dat je ook met zijn tweeën heel omzichtig te werk moet gaan. Kijk goed hoe de vogels zich gedragen. Blijven ze argwanend stil staan en naar je kijken, dan weet je dat de kans groot is dat ze snel het luchtruim zullen kiezen. Blijven ze foerageren, dan vorm je in de ogen van de vogels (nog) geen gevaar. 

En als je toch in je eentje gaat?

Kijk, wij gingen vanmorgen voor het beste perspectief en dat is: zo laag mogelijk filmen. Als je dat in je eentje wilt doen, dan kun je proberen zo dicht mogelijk bij de vogels te kijken en dan een tijdje te gaan liggen. Hopelijk komen ze op den duur op je af gelopen. Of landt er een groepje steltlopers vlak voor je. Hecht je niet zo aan het perspectief, dan kun je op de Brouwersdam het beste halverwege het talud blijven zitten en vanaf het talud fotograferen.

Bontbekplevieren van twee kanten gefilmd.

Dit filmpje van bontbekplevieren op de Brouwersdam hebben we vanmorgen opgenomen. Sjaak filmde van de ene kant en ik van de andere kant:

De beste telescopen om vogels te kijken: