Meeuwen voeren op de Brouwersdam

Ze hangen er het hele jaar rond: de meeuwen op de Brouwersdam. Je ziet ze zweven boven de golven, pikkend naar alles wat eetbaar lijkt, je houdt je pas in als je ze nadert, terwijl ze op het talud zitten te rusten. Je werpt ze broodkorsten toe op de plateaus bij de spuisluis en geniet ervan wanneer een waaghals het na lang aarzelen aandurft een korst uit je hand weg te rissen. Meeuwen voeren is op de Brouwersdam dan ook één van de meest geliefde natuuractiviteiten, na het kijken naar de zeehonden.

De meeuwen lijken gespecialiseerd in het herkennen van mensen die hen gunstig gezind zijn. Het moment dat je de zak met brood tevoorschijn haalt is voor de zeevogels het startsein om massaal het luchtruim te kiezen. Dat enthousiasme werkt als een magneet op alle andere meeuwen in de wijde omtrek. Opportunisten als het zijn komen ze van heinde en ver aanvliegen en strijken met verwachtingsvolle blikken in een weide cirkel om je heen neer. De eerste broodkorst die op de grond valt is het begin van een korte maar hevige ruzie. De meest brutale van het stel gaat er met het stuk hard brood van door of slikt het in ene keer moeiteloos door. Wie wel eens in de wijd opengesperde snavel van een zilvermeeuw heeft gekeken, zal weten hoe enorm het keelgat is waar het voer in verdwijnt. Handenvol korsten gaan er op deze manier doorheen.

meeuwen voeren op de Brouwersdam

Een paar tips om de feestvreugde te vergroten:

jako van gorsel de visdief
  • Gooi het salvo aan broodkorsten zo hoog mogelijk in de lucht. De meeuwen zijn meesterlijke vliegers en de wendbare vogels vangen de korsten op in de lucht en gaan er dan schielijk vandoor, vaak achtervolgd door lange sliert van hongerige soortgenoten.
  • Glazen autodaken bieden niet alleen uitzicht op de hemel, maar ook op meeuwenpoten! Gooi wat brood op het dak van je auto en kijk dan eens door het glazen dak omhoog. Je zult zien dat meeuwen niet alleen meesterlijke vliegers zijn, maar ook ontzettend goed kunnen zwemmen door de vliezen tussen de tenen.
  • Sommige bakkers op de ‘Kop van Flakkee’ bieden meeuwenbrood aan, vaak gratis en voor niets, tot meerdere glorie en vermaak van de kleinsten onder hun bezoekers. Want ze weten dat meeuwen voeren voor de kinderen één van die vrolijke gebeurtenissen is die een kinderdag mooi maken. De bakkers weten ook dat kinderen vrijwel altijd bij hun ouders blijven jengelen om die vrolijke gebeurtenis elke dag te herhalen en dat de ouders de volgende dag dan weer een bezoekje brengen aan de warme bakker die ondertussen nog meer aan te bieden heeft dan die gortdroge meeuwenkorsten.
  • Probeer tijdens het meeuwenvoeren uit te vogelen door welke meeuwensoorten je wordt omringd. Je kunt erop rekenen dat de volgende soorten aanwezig zullen zijn: kokmeeuw, zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. Soms duikt ook een grote mantelmeeuw op in de groep, evenals een zwartkopmeeuw en stormmeeuw. Raak niet in verwarring bij de aanblik van allerlei verschillende verenkleden. Een jonge meeuw heeft een bruin verenkleed en een volwassen meeuw is zilverwit (kokmeeuw, stormmeeuw, zwartkopmeeuw en zilvermeeuw) of heeft een zwarte rug (kleine mantelmeeuw en grote mantelmeeuw). Problematisch, ook voor heel veel vogelaars, is het dat meeuwen er tot vier jaar over doen om volwassen te worden. Met elk extra levensjaar verdwijnt een stukje bruin en komt er zilverwit voor in de plaats. Om je niet te ontmoedigen sluit ik deze alinea af door je te verblijden met de mededeling dat er soms ook een Pontische meeuw en geelpootmeeuw tussen de eerder genoemde soorten aanwezig is en dat deze laatste twee zeldzaamheden sprekend lijken op de zilvermeeuw. Deze gelijkenis leidt zelfs onder ervaren vogelaars niet zelden tot levendige gesprekken (lees: discussies).
  • De beste tip echter die ik je kan geven voor het meeuwen voeren is om af te zien van het werken met kleine broodfragmenten. De echte meeuwenliefhebber gooit complete of halve broden voor de zwijnen, pardon, voor de meeuwen. Zo’n homp oud brood laat zich niet meezeulen de lucht in, laat staan dat het gaat van je hap-slik-weg zoals het geval bij de nietige meeuwenkorsten. Een homp oud brood garandeert de meeuwenvoerder dat de meeuwen minutenlang bij hem of haar voor de voeten zit, bezig om de homp te reduceren tot niks. Je zult zien dat meeuwen er een heuse pikorde op na houden. De meest brutale en de sterkste meeuw zal de homp met verve én met succes weten te verdedigen tegen zijn soortgenoten. Met hompen verleng je de feestvreugde met een factor van minimaal tien.
  • Tenslotte. Behoor je tot het edele gilde van de meeuwenonderzoekers en ben je op zoek naar geringde exemplaren of naar zeldzame soorten als de kleine burgemeester en zijn grote neef, dan kun je het bezoek aan de bakker maar beter verruilen voor een bezoek aan de visboer of vismijn te Stellendam. Zie een paar bakken visafval te bemachtigen en deze riekende bakken met hun inhoud op een propere manier naar de Brouwersdam te transporteren. Los gehakte zalmkoppen, liefst met de hele graat er nog aan, of de ingewanden van tarbot en kabeljauw maken het beste in de meeuwen los.

Vreugdevolle bezigheid

zilvermeeuw uitsnede

Meeuwen voeren is op de Brouwersdam een vreugdevolle bezigheid die tot tientallen jaren na dato met een weemoedige glimlach gememoreerd wordt als ‘die fijne gezinsactiviteit van weleer’. Niet zelden keren de meeuwenvoerders – inmiddels volwassen en zelf gezegend met klein kroost – terug naar de plaats van plezier in het bezit van een zak met korsten, een paar hompen brood of zelfs een sterk riekende bak met visafval. En dan pas dringt het besef tot je door: meeuwen voer je niet om de meeuwen een gunst te bewijzen; meeuwen voer je om jezelf en je kinderen een onvergetelijk moment te bezorgen.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)