matkop op de tongplaat

Matkop op de Tongplaat

De matkop. Een bruine mees met zwarte pet. Klein postuur (ongeveer zo groot als een pimpelmees). De matkop is een algemene broedvogel van allerlei typen bos. Hij broedt in loof- en naaldbos. In vochtige bossen en in droge bossen, zo lees ik in mijn vraagbaak het Handboek Vogels van Nederland en België. En dat komt overeen met mijn opname op de Tongplaat. Zaterdag filmde ik er op twee locaties een matkop. Eerst in het jonge wilgenbos langs het wandelpad. Ultrakort, alleen de riedel waarmee het filmpje hieronder opent. En daarna in het oude bos. Een boom was begroeid met een dikke laag mos en daar zat hij in te pulken.
Eerst dacht ik: die verzamelt nestmateriaal. Omdat hij niet met mos in de snavel wegvloog, zocht hij er iets anders: insecten. Die vinden in zo’n laag mos beschutting tegen winterse omstandigheden of al te felle zon. Toen ik de boomstam van onder naar boven bekeek, zag ik dat er wel vaker aan het mos wordt getrokken. Ongetwijfeld door de matkoppen en waarschijnlijk ook door andere mezen. Zo zie je maar: ook vogels weten drommels goed waar ze het beste naar voedsel kunnen zoeken. Een eenvoudig bewijs van een zekere mate van intelligentie bij vogels waarover ik nog veel sterkere staaltjes las in het boek Vogelbrein.

Wie matkop roept, moet ook de glanskop noemen. Deze twee soorten zijn vrijwel identiek. Ik vind het onderscheid zo lastig, dat zelfs de hulp van de gedetailleerde gids Vogeldeterminatie me niet meteen verlost van mijn twijfels. Vogels kijken blijft soms een zaak van lang puzzelen. Nu had ik het met de matkop dit keer heel eenvoudig. De glanskop komt voor in bos met een hoge dichtheid aan eiken of beuken. Welnu, die boomsoorten ontbreken ten ene male in dat oude bos op de Tongplaat. Bovendien had ik op waarneming.nl al gezien dat iemand anders ook een matkop had gezien op de Tongplaat. Dan is één en één al heel snel twee.

Dan hier de matkop die ijverig op zoek is naar insecten. Ik heb er weliswaar een melodietje aan toegevoegd, maar de vogelgeluiden uit het bos zijn ook nog te horen. Het voorjaar nadert en het vogelgezang zal met de week aanzwellen.

De beste camera’s voor vogelfotografen: