Massa’s kluten in de Karrenvelden op Tholen

In de Karrenvelden bij de Oesterdam op Tholen barst het momenteel van het vogelleven. De kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen zitten massaal op hun broedeiland. Grutto’s sterken er aan. Zwarte ruiters, kemphanen en tureluurs scharrelen door de modder. Lepelaars jagen op kleine visjes. En ook de kluut is massaal aanwezig. Als straks de waterstand nog lager is, zullen de kluten tot broeden komen. Alleen de visdiefjes ontbreken nog. Een paar weken, meer geef ik ze niet. Dan zullen ook die er weer zijn. In deze video zie je een grote groep kluten. Als je goed kijkt zie je ook een aantal grutto’s en in het gras zelfs een paartje zwartkopmeeuwen.

recensies van de beste vogelboeken