Over een mannetje middelste zaagbek

De Oesterdam is een van de dammen die de Oosterschelde lelijk in stukken snijden. Links is het water inmiddels helemaal verzoet, rechts kolkt de Oosterschelde, maar lang zo krachtig niet meer als voorheen. Dat neemt niet weg dat de Oesterdam een goede locatie is om vogels te kijken. Op de uitgestrekte slikgebieden die bij eb droogvallen, wemelt het van de steltlopers. Aan de binnenzijde kun je soms verrassende waarnemingen doen. Een poelruiter bijvoorbeeld, of zomaar een groep lepelaars. Op windstille dagen in najaar of winter is het helemaal genieten. Ten zuiden van de Bergse Diepsluis is het water dan spiegelglad. Middelste zaagbekken, futen of rotganzen zwemmen op het water. Wandel er eens rond, of ga eens een poosje op het talud zitten, dit is de Oosterschelde op zijn best.

De Bergse Diepsluis ondertussen is ook een van de betere gedeelten op de Oesterdam om vogels te kijken. Zeker in najaar en winter. Fuut, dodaars, en soms een geoorde fuut of kuifduiker overwinteren in de haven. Op de steiger en in de sluis kun je soms een ijsvogel bewonderen. En let ook eens op de kokmeeuwen op de aanlegsteigers. Soms zit er een geringd exemplaar tussen. Wellicht geringd in de broedkolonie in de karrenvelden een paar honderd meter verderop. Kun je de ring aflezen, meldt hem dan aan de ringer. Hoe je dat doet, lees je in dit artikel.
Een andere vogel die elk jaar in de Bergse Diepsluis te zien is, is de middelste zaagbek. Anders dan zijn neef de grote zaagbek, overwintert de middelste zaagbek het liefst op zout water. Je komt hem trouwens ook op zoet water tegen zoals deze opname in de haven van Den Bommel laat zien. In het Handboek Vogels van Nederland en België lees ik dat er jaarlijks 10.000 tot 15.000 in Nederland overwinteren. Ik vind er ook een fraaie foto van een mannetje middelste zaagbek op de Brouwersdam. Broeden doet de middelste zaagbek ook in Nederland, maar in heel kleine aantallen. En tot slot: waarom hij zaagbek heet? Omdat zijn snavel scherpe karteltjes heeft, net een zaag. Een visje dat in de greep van die snavel komt, zal het niet redden. Geen ontsnappen meer aan. Hap, slik en weg.

Twee weken geleden filmde ik deze middelste zaagbek in de Bergse Diepsluis. Hij is druk doende zijn veren in te vetten. Levensnoodzakelijk voor een vogel die vrijwel altijd op het water leeft. Vette veren stoten water af en houden de vogel warm. Natte veren laten koud water door en onderkoelen de vogel. Met fatale afloop tot gevolg. En dus: lekker invetten die veren. Hoe een watervogel dat precies doet, lees je in dit artikel.

De beste vogelgidsen voor kinderen van dit moment: