knobbelzwaan alblasserwaard

Knobbelzwaan stoomt op over een waterplas

Gisteren publiceerde ik het paartje krakeenden op de waterplas bij Streefkerk. Het was de zaterdag ervoor een rustige en zonovergoten dag. Het water was spiegelglad en alleen de vogels zorgden voor rimpels. Natuurlijk de altijd agressieve meerkoeten. Een paartje futen die helaas niet tot baltsen kwamen. Het paartje krakeenden dat zich uitgebreid begon te poetsen. Een kokmeeuw die neerstreek. En tot slot een knobbelzwaan die in het water gleed.

Knobbelzwanen zijn in deze tijd van het jaar behoorlijk agressief. Het territorium moet worden afgebakend en natuurlijk moet het vrouwtje worden verdedigd dan wel veroverd. Knobbelzwanen zijn voor veel mensen het toonbeeld van eeuwige trouw. Monogame dieren die elkaar trouw blijven tot de dood. Nu geldt dat inderdaad voor de meeste zwanen, maar toch komt er ook onder knobbelzwanen echtscheiding voor. En dat komt vaker voor dan we denken, zo lees ik in Vogels en de liefde.
Deze knobbelzwaan gleed als een oorlogsschip aan me voorbij. Uiteindelijk verdween hij achter het riet waar hij op het land stapte en even later met veel kabaal opsteeg om een soortgenoot te verdrijven. In de weidegebieden zitten deze weken opvallend veel knobbelzwanen. Blijf eens een tijdje kijken naar zo’n groep. Grote kans dat er een mannetje opstijgt die in de verte een concurrent heeft gezien. Dat levert altijd geweldige achtervolgingen op die ze vaak kilometers lang volhouden. In een enorme cirkel vliegen ze over de weilanden. Een imposant tafereel.

Eerlijk gezegd kijk ik niet vaak naar knobbelzwanen. Ze zijn wat gewoontjes. Maar dit vond ik wel een mooi beeld:

De beste telescopen om vogels te kijken: