Kluut en wintertaling

In de Zak van Zuid-Beveland ligt het dorpje Baarland. En daar, tegen de dijk van de Westerschelde aan, ligt een stukje karrenveld. Er huist een kolonie kokmeeuwen, kluten broeden er, grutto’s sterken er in het voorjaar aan en een groot deel van het jaar zie er tureluur, zwarte ruiter en groenpootruiter. Het vreemde is dat je er zelden tot nooit rotganzen zult zien. Op een of andere manier hebben rotganzen de zilte gebieden op en rond de Westerschelde nooit weten te vinden. Of ze blieven de het gebied eenvoudigweg niet, maar naar de exacte redenen is het gissen. Het gekrioel, geruzie en gekrijs van al die vogels in dat stukje karrenveld kun je van dichtbij meemaken. Nu kluten en kokmeeuwen dichtbij elkaar gaan broeden, zie je woedende kluten dapper achter kokmeeuwen aanvliegen. Maar ook achter een bontbekplevier wanneer die iets te dichtbij komt. Kluten zijn tropische verschijningen en ze ogen lieflijk, maar in werkelijkheid zijn ze vreselijk agressief. De kluut in deze opname hinkt op één poot door het water en laat de wintertaling naast hem links liggen.

recensies van de beste vogelboeken