Kluten in de karrevelden

De lente is begonnen en dus zijn ook de kluten gearriveerd in de karrevelden bij de Oesterdam op Tholen. Karrevelden en kluten horen bij elkaar. Of je nu karrevelden op Tholen of op Schouwen-Duivenland bezoekt, er broeden elk voorjaar kluten. De graslanden afgewisseld met plasjes en onbegroeide delen, de door kwelwater nog altijd zilte gebieden (met bijbehorende flora en fauna) zijn ideaal leefgebied voor de kluut.

Alleen in het najaar verlaten deze statige steltlopers de karrevelden, en dan nog met grote tegenzin: ze wachten tot de vorst doorzet maar dan zijn ze ook meteen vertrokken. Tropische verschijningen hebben warmte nodig. En zodra de vorst is geweken, voila, dan geven ze weer acte de présence.

Prachtige vogels die kluten. Woon je in de buurt van de karrevelden? Ga de komende maanden elke week even kijken en volg de kluten gedurende het hele broedseizoen. Wie weet zie je in april of mei opeens een kluut met vier poten. ‘t Zal geen afwijking zijn: d’r zit er een jong tussen zijn veren!