kleine zwanen kijken op Schouwen Duiveland ruzie

Kleine zwanen kijken op Schouwen-Duiveland

Elk jaar ga ik kleine zwanen kijken. In de Alblasserwaard natuurlijk, waar je rond Brandwijk en Wijngaarden groepjes kunt zien grazen in de weilanden. En op Schouwen-Duiveland waar je wat grotere groepen tegenkomt op de modderige akkers. Vandaag kwamen ten zuiden van het dorpje Nieuwerkerk een grote groep tegen op een veel te groen weiland.

Nederland is één van de belangrijkste landen voor kleine zwanen. Deze watervogel broedt weliswaar niet in ons land, maar verreweg het grootste deel van de wereldpopulatie overwintert in ons land. Tot wel de helft aan toe, lees ik in de Vogelatlas van Nederland. Ze komen af op de akkers en weilanden waar ze prima kunnen foerageren. Soms vliegen ze op om een andere akker te gaan verkennen, maar meestal blijven ze de hele dag op dezelfde akker zitten. Tenzij iemand ze verjaagt natuurlijk. Dan vliegen ze luid trompetterend op en verdwijnen ze achter de horizon. Vaak zitten er ook groepjes ganzen tussen. Kolganzen, brandganzen, grauwe ganzen en soms rietganzen.

Sjaak maakte de volgende fotoreportage:

De kleine zwaan heeft een zwart-gele snavel. Hij is iets kleiner dan onze eigen knobbelzwaan en de wilde zwaan. De laatste heeft ook een zwart-gele snavel, maar dan met een ander patroon. Over het verschil tussen kleine zwaan en wilde zwaan maakte ik al eens een filmpje.

De kleine zwanen vliegen in families van Siberië (waar ze broeden) naar ons land. Het lijken nogal vredige vogels, maar vergis je niet. Ze kunnen heerlijk ruziemaken, zoals je in mijn vlog kunt zien. Veel kleine zwanen waren geringd. Een ring om elke poot en zelfs eentje met een gele ring om de nek. De ringen geven inzicht in het vlieggedrag van de kleine zwanen.

Over wilde zwanen gesproken. Dit kun je nu ook op Schouwen-Duiveland zien. Bij het dorpje Zonnemaire zit een groep van ongeveer twintig wilde zwanen op een wel heel modderige akker. Ze zitten redelijk dichtbij de weg. Hou je jezelf rustig, dan laten ze zich gewillig fotograferen. Maar daarover morgen meer, want je snapt: Sjaak en ik bezochten ook de wilde zwanen!

Nu dus eerst de kleine zwanen waarover ik deze vlog maakte:

Kleine zwanen op Schouwen-Duiveland