Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)




De kleine vuurvlinder is een kleine dagvlinder die in ons land talrijk is. Je kunt hem in elke berm en langs elke bloemdijk tegenkomen.

Uiterlijk
De kleine vuurvlinder is relatief klein. Vouwt hij de vlinders open, dan valt het fel oranje op de bovenkant van de voorvleugel direct op. Op die bovenkant prijkt een aantal donkere vlekken waarmee hij zich onderscheidt van bijvoorbeeld de rode vuurvlinder die ongeveer even groot is. De bovenkant van de ondervleugel is overwegend bruin met een oranje band aan de rand. De onderkant van de bovenvleugel is licht oranje. De donkere vlekken zijn goed zichtbaar. De onderkant van de ondervleugel is lichtbruin met een vage oranje rand.

Leefgebied
De kleine vuurvlinder is talrijk in Nederland. Je kunt hem in vrijwel elk biotoop met bloemen en kruiden aantreffen. Bloemdijken, weiden en bermen.

Vliegperiode
Het koevinkje vliegt in de maanden mei en juni en begin juli tot begin oktober.

Gelijkende soorten
Eigenlijk geen.

Tips van visdief

veldgids dagvlinders

dagvlinders veldgids voor Europa en noordwest afrika

zakgids dagvlinders voor Nederland en Vlaanderen