Klein geaderd witje (Pieris napi)
Het klein geaderd witje is een van de meest talrijke vlinders in Nederland. Op zomerse dagen zie je altijd koolwitjes vliegen. Een aardig percentage blijkt klein geaderd koolwitje te zijn. Je kunt hem vrijwel overal tegenkomen.

Uiterlijk
Het klein geaderd witje is in de basis wit, maar heeft vaak ook een gele of groene waas op de ondervleugels. Dat maakt dat je een klein geaderd koolwitje in slaapstand al snel over het hoofd ziet. Zit hij op een grasstengel dan zou je hem pardoes plattrappen. De aders zijn dik en groengeel en vallen daarom goed op. Het mannetje heeft op de voorvleugel één zwarte vlek, het vrouwtje heeft er twee.

Leefgebied
Het klein geaderd witje kom je vrijwel overal tegen. Overal waar bloemen staan, laten ze zich zien.

Vliegperiode
April tot en met juni en juni tot en met september in twee generaties.

Gelijkende soorten
Een klein geaderd witje dat in grote vaart langs flitst verwar je al snel met een klein koolwitje of een groot koolwitje. Deze laatste onderscheiden zich van het klein geaderd witje doordat je de aders nauwelijks ziet. Ook liggen de zwarte vlekken op de bovenzijde anders.

Tips van visdief

dagvlinders veldgids voor Europa en noordwest afrika

veldgids dagvlinders

zakgids dagvlinders voor Nederland en Vlaanderen