putter

Kepen, groenlingen, putters en vinken op een vogelakker

Pas las ik op de website NatureToday een interessant artikel over vogelakkers. De auteur schreef: ‘Een bezoekje aan een vogelakker is altijd spannend, omdat je er onverwachte waarnemingen kan doen, een velduil of een bokje die plots vlak voor je voeten opvliegt…, foeragerende ijsgorzen, grote groepen kleine zangvogels waarvan je de verschillende soorten op naam en aantallen moet zien te brengen.’ En gelijk heeft hij, want ook ik weet zo’n vogelakker te vinden. Op Westenschouwen, vlakbij de Koudekerkse Inlaag. Tijdens onze bezoeken zagen we weliswaar geen velduil of bokje, maar bijzonder is het er vrijwel altijd.
Het was al eerder dat ik met mijn goeie vriend Sjaak langs het struweel, de uitgedroogde zonnebloemen en de bomen langs de Stolpweg en omgeving bij Burgh-Haamstede reed. In december wemelde het al van de groenlingen, vinken, kepen en andere zangvogels. En afgelopen weekend nog steeds! In het verdorde struweel zat een grote groep vinken. Ze pendelden wat heen en weer tussen de zonnebloemen en het struweel. Vanuit de auto een mooi schouwspel, maar Sjaak kon het niet laten de vogels eens van dichtbij te fotograferen. En wat een ander niet lukt, lukt hem dan weer wel: hij weet ze nog tot op een paar meter te benaderen ook!

In de struiken zagen we vier soorten vinken: groenling, keep, putter en vink. Mogelijk dat er ook een frater tussen vloog, zoals tijdens ons vorige bezoek een rietgors de zwerm versterkte. Een torenvalk wiebelde ondertussen op de kop van een zonnebloem, op jacht naar muizen. Dat dit een interessante locatie is voor vogelaars, bewees ook de ijsvogel die in de brakke slootjes jaagt. In een wateropvang foerageerden wat tureluurs. Een buizerd bleek te schuw om zich te laten filmen, evenals een grote groep kramsvogels. En in een van de slootjes zwom een zwarte ruiter naar de overkant. Er zouden in dit gebied ook patrijzen moeten zitten. Die hebben we dan weer niet gezien, helaas. Alleen het informatiebord vermeldt een patrijs. Reden voor sommige vogelaars om die dan maar te fotograferen bij gebrek aan levende exemplaren. En dan de foto opgetogen aan de ander te tonen die dan verbaasd en enigszins jaloers opveert… Spotvogels blijf je altijd houden, zelfs in de winter.

Ik was vooral blij met de keep die hoog boven mijn hoog in de boom zat. Kepen heb ik nog niet vaak gezien, maar deze winter gaat het me goed af. Op de Brouwersdam filmde ik er al een paar, en nu dus ook in de polder van Westenschouwen. Ik lees in de gloednieuwe Vogelkijkgids (een leuke gids voor beginners) dat kepen vooral afkomen op beuken want hun lievelingsvoedsel schijnen beukennootjes te zijn. Geen beuk te bekennen daar in die polder, maar wel zonnebloempitten en andere zaden. Kennelijk ook goed genoeg voor deze fraai vinkachtige.

Hier mijn filmpje van de zangvogels langs de vogelakker. Ik heb er ook een paar prachtige foto’s van vriend Sjaak in gemonteerd. Eén ervan zie je boven dit artikel. Die zonovergoten putter mocht niet op de digitale plank blijven liggen:

De beste vogelgidsen van dit moment: