Kemphaan in de Groene Jonker

De Groene Jonker is een natuurgebied waar je niet alleen rietvogels als blauwborst, rietzanger, sprinkhaanrietzanger en snor kunt zien. Je ziet er ook veel steltlopers. Tureluur en grutto bijvoorbeeld, en wulp. En tijdens de trekperioden ook de kemphaan. Vaak zie je groepjes kemphanen langs de slikrandjes scharrelen en voedsel zoeken. Zoals deze: