Jonge tureluur

De moeilijkste tijd om vogels te kijken breekt aan. In de zomermaanden scharrelen jong en oud door en langs elkaar heen, en zie de vogel die je ziet dan maar eens te herkennen. Is het een kemphaan, een jonge tureluur of toch een zwarte ruiter? Eenden zijn ook zo’n fijne categorie. Die gaan heerlijk in de rui en dan zie je plots nauwelijks het verschil meer tussen mannetje en vrouwtje. Zo zag ik gisteren in de Efteling een paartje kuifeenden zwemmen waarvan beide oudervogels sprekend op elkaar leken. De vage blauwe zweem op de kop van het mannetje was het enige verschil. En de krooneend bij de vogelkijkmuur in Meijendel bij Wassenaar was ook niet meer dan een fletse karikatuur van een krooneend in april. In de opname van vandaag zie je een tureluur in het gras rond scharrelen. Een oranje snavel heeft hij nog niet, en ook de kleur van zijn poten is nog onbestemd. Maar hij staat op eigen poten. Prima broedgebied voor tureluurs, de Karrevelden bij de Oesterdam!

de beste vogelgidsen 2016