Intelligentie bij dieren

Miljoenen artikelen

Wetenschappelijk onderzoek maakt duidelijk dat dieren intelligenter zijn dan we dachten. Verbazingwekkend hoe slim sommige dieren zijn. En hilarisch om te lezen hoe laatdunkend wij mensen in de loop van de geschiedenis over dieren dachten. Tijd voor een revolutie in ons denken! Dit overzicht biedt boeken over de intelligentie bij dieren: