In inlaag keihoogte wissenkerke

In de Inlaag Keihoogte

Dit weekend was ik weer eens met Sjaak in Zeeland. Om er vogels te kijken natuurlijk. De Inlaag Keihoogte stond weer eens op het programma, vanwege de fantastische hut die daar staat. Een Vlaamse fotograaf zat ons al op te wachten. Hij had die ochtend, héél vroeg, twee vossen zien jagen in het gebied.

De waterspiegel stond opvallend laag. Wie naar het broedeiland wil wandelen, kan dat haast met zijn wandelschoenen doen. Resultaat van de langdurige droogte van de afgelopen weken. En dat betekent hele brede slikranden waarop steltlopers naar voedsel zoeken. Bontbekplevier, bonte strandloper, oeverloper, kemphaan, zwarte ruiter en tureluur zagen we. Vreemd genoeg zagen we geen enkele kluut. Dat was een paar weken geleden in de Prunje ook al het geval. Waar die gebleven zijn?

De mooiste waarneming was de eerste. Een vrouwtje havik die uit de bosjes voor de hut opvloog. Het ging te snel om te kunnen filmen, maar het was een heuse havik, een vrouwtje. Vogels genoeg daar in het gebied en daarmee voor de havik genoeg voedsel.

In Inlaag Keihoogte

De beste telescopen om vogels te kijken: