sjaak huijer

IJsvogel in de Slikken van Flakkee

Nadat dagblad Trouw aandacht besteedde aan de enorme achteruitgang van de biodiversiteit in landbouwgebieden, reageerde een lezer met een ingezonden brief. De strekking van zijn verhaal was: op Goeree-Overflakkee is alles anders. Dat wemelt het nog van de dagvlinders en andere insecten. Nu ja, was het maar zo’n feest. Ook op Flakkee is het grote uitsterven allang begonnen. Het aantal insecten op de polderdijken is niet te vergelijken met het aantal van jaren terug. Laat staan wanneer je eens midden op een akker gaat staan en zoekt naar insecten. Ik voorspel je: tussen de suikerbieten en aardappelen zul je weinig insecten vinden. Dus, o edele briefschrijver: ik zou maar wat graag willen dat ik uw sprookjesbrief kon ondertekenen. Gezien de werkelijke stand van zaken zie ik er echter van af.

Toch veel fraais op Goeree-Overflakkee

Laat ik toch proberen zijn brief positief te duiden. Ik vermoed (en hoop maar) dat de edele briefschrijver het artikel of de column in Trouw niet goed had begrepen. Dat hij waarschijnlijk niet goed had begrepen dat het in Trouw ging over de biodiversiteit in landbouwgebieden. En dat hij in zijn kreupele brief doelde op de fraaie natuurgebieden die je op Goeree-Overflakee vindt. En waar je nog wel insecten kunt vinden. En vogels. En paddenstoelen. En soms een zeehond. En veel meer fraais. Kijk, als hij dat bedoelde, dan heeft de edele briefschrijver het grootste gelijk van de wereld. Wandel maar eens door de Slikken van Flakkee. Dit uitgestrekte en ongerepte natuurgebied is een van de sieraden van het Zuid-Hollandse eiland.

Niet dat je er in deze winterweken heel veel van merkt. Insecten overwinteren al slapend of als pop. De vegetatie is verdord en oefent weinig aantrekkingskracht uit op zangvogels. En voor de Slikken van Flakkee geldt dat je als wandelaar eigenlijk overal door een soort van tunnel wandelt. De struiken zijn langs de wandelpaden ‘steil’ afgesnoeid, waardoor er groene muren ontstaan. Slechts op enkele plekken is je een vergezicht gegund over de slikken en ondiepe watertjes waar het nu juist wemelt van de eenden, steltlopers en andere watervogels.

Een verrassing in de Slikken van Flakkee

Toch boden de Slikken van Flakkee ons vanmorgen een verrassing. In de vorm van een ijsvogel. Die naast het vogelkijkscherm aan het jagen was. Drie á vier keer ving ze een visje. Eerlijk gezegd behoorlijk ver weg, maar ze kwam steeds dichterbij (hoewel nog altijd wat ver om te filmen). Tot slot had ze voldoende gegeten en verdween ze in de struiken. Waar ze haar veren ging poetsen. Maar een vogel in een takkenbos is niet te filmen. Een ijsvogel is altijd mooi. Een van de sieraden van Goeree-Overflakkee.

Andere sieraden

Andere sieraden zijn de lepelaars in de Slikken van Flakkee. Zelfs in hartje winter zagen we er een aantal foerageren, samen met een grote zilverreiger. En tijdens het wandelen hoorden we opeens een scherpe tik vanuit een ondergelopen deel van de Slikken. Ik dacht aan iets van een ral of zo. Nadere inspectie wees uit dat het een cetti’s zanger was. Een soort waarmee je nog altijd het overzicht van zeldzaamheden haalt op waarneming.nl.

Grote delen van de Slikken van Flakkee zijn in de wintermaanden afgesloten. Vogels hebben rust nodig en die wordt hen geheel terecht gegund. Vanaf april kun je met de auto dicht bij een vogelkijkhut komen. En rij je een stukje in de richting van Herkingen, dan passeer je zelfs een tweede vogelkijkhut.

De edele briefschrijver had gelijk: op Goeree-Overflakkee valt nog te genieten van fraaie natuur. Helaas nauwelijks meer in de landbouwpolders, maar buitendijks wordt er vrijwel het hele jaar een natuurfeest gevierd.

Hier de ijsvogel die bij nader inzien een vrouwtje blijkt te zijn. Dat zie je aan de rode ondersnavel. De snavel van het mannetje is helemaal zwart. Bijna had ik me vergist. In mijn filmpje had ik de rode ondersnavel in eerste instantie toegeschreven aan het mannetje. Gelukkig hield de ANWB Vogelgids van Europa me bij de les. Tot slot ook weer mijn dank aan Sjaak met wie ik vandaag een vogeltocht maakte. Hij maakte de foto boven dit bericht. Je kunt de foto ook in het groot bekijken.