Icarusblauwtje (Polyommatus icarus)
Het icarusblauwtje is een van de meest algemene blauwtjes in Europa. Je kunt ze in vrijwel elk natuurgebied tegenkomen. In Nederland is het zonder twijfel het meest algemene blauwtje.

Uiterlijk
Het mannetje van het icarusblauwtje is op de bovenzijde fonkelend effen blauw. Het vrouwtje is echter bruin met oranje vlekken aan de randen van voor- en achtervleugel. De onderkant van de vleugels zijn bezet met een kenmerkende rij vlekken. De wortelvlekken op bovenvleugel zijn kenmerkend. Op de onderkant van de achtervleugel prijkt een rand oranje maanvlekken. De zwarte vlekken staan als een soort boemerang om de middenvlek heen.

Leefgebied
Het icarusblauwtje kun je overal tegenkomen waar je kruiden- en bloemrijke vegetaties vindt.

Vliegperiode
Het icarusblauwtje vliegt in de periode van mei tot en met oktober in een aantal generaties.

Gelijkende soorten
Blauwtjes vind ik een van de meest lastige groep vlinders om uit elkaar te houden. Zie je alleen de bovenzijde van het icarusblauwtje, dan kun je hem nauwelijks met zekerheid op naam brengen. De onderkant biedt meestal wel meer zekerheid vanwege de kenmerkende vlekken. Maar uit ervaring weet ik dat het knap lastig kan zijn voor een ‘gewone’ natuurliefhebber. Dit geldt overigens vooral voor het buitenland waar je nu eenmaal veel meer soorten blauwtjes naast elkaar kunt tegenkomen.

In Nederland kun je het vrouwtje icarusblauwtje verwarren met het bruin blauwtje. Hét kenmerk is het verschil in positionering van de vlekken op de onderkant van de achtervleugel.

In sommige gebieden kom je naast het icarusblauwtje ook het heideblauwtje tegen. Op de achterkant van de voorvleugel staan bij het heideblauwtje echter geen wortelvlekken. Ook heeft het heideblauwtje over het algemeen veel meer oranje op de onderkant en vaak ook een of meer blauwtje parelvlekken in de oranje zone.

icarusblauwtjenl

icarusblauwtje

Tips van visdief

veldgids dagvlinders

dagvlinders veldgids voor Europa en noordwest afrika

zakgids dagvlinders voor Nederland en Vlaanderen