Honderd grutto’s bij Alblasserdam

Bij de Eendenkooi waren honderd grutto’s gezien. Dat is misschien twee kilometer fietsen, en toen vanmiddag de wind ging liggen en het nog droog was ook, greep ik mijn kans. Snel op de fiets, op weg naar het plasdras-gebiedje dat er sinds jaar en dag ligt. Prachtig dat de boer dit doet voor de weidevogels! In zijn boek Caspar loopt stuit Caspar Janssen regelmatig op dit soort hoopvolle initiatieven. Of het allemaal voldoende is om de populaties weidevogels in stand te houden, dat waag ik te betwijfelen. Maar dat doet niets af aan de goede bedoelingen en dit geweldige initiatief van deze landbouwer.

Dit soort plasdras-gebiedjes werken als een magneet op vogels. Zeker nu het extra nat is vanwege de overvloedige regen, kun je er aardig wat soorten zien. Denk aan grutto, tureluur, kievit, kokmeeuw, stormmeeuw, krakeend, wilde eend, wintertaling, slobeend, meerkoet, blauwe reiger en grote zilverreiger. Ze komen allemaal af op de voedselrijkdom die zo’n drassig weiland oplevert. Vanmorgen filmpje ik een ander plas-drasgebiedje in de Alblasserdam, vlakbij de kruising naar Groot-Ammers. Dat weiland passeer ik elke dag op werk naar mijn werk en ook daar zaten de eerste grutto’s. Dat filmpje volgt later.

Zoveel grutto’s bij het plasdras-gebiedje bij de Eendenkooi zag ik echter nooit. In de nabije omgeving broeden weliswaar behoorlijk wat grutto’s in de natuurweiden van Staatsbosbeheer, in en rond de Donkse Laagten. Deze weilanden zijn soms helaas zo groot als een postzegel en toch maken ze het verschil. Hier vinden grutto’s en andere weilanden een veilige plek om te broeden. Wat zou er gebeuren als meer boeren hun bedrijf op deze manier zouden inrichten? Wat een natuurweelde moet dat opleveren en in het boek van Caspar Janssen las ik dat dat ook op winstgevende manier kan. Er zijn tenslotte al boeren die op die wijze bezig zijn.

Wil je de grutto’s bij Alblasserdam ook zien?

Het plasdras-gebied net buiten Alblasserdam is niet zo heel moeilijk te vinden. Het bevindt zich naar de Eendenkooi bij Oud-Alblas. Je kunt er niet met de auto komen. De fiets of de benenwagen brengen je er wel. Vanuit Alblasserdam volg je het fietspad langs de Grote of Achterwaterschap. Na een paar kilometer kom je bij het elzenbos. Ervoor ligt het plasdras-gebiedje.

Komend vanuit de andere kant, kun je de auto het best parkeren langs de Zijdeweg, Bleskensgraaf. Je gaat te voet of op de fiets over het fietspad in de richting van Alblasserdam. Na een kilometer passeer je het elzenbos. Er direct na ligt het plasdras-gebied.

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)