Hoe lok je de geelgors naar je tuin?

In mijn veelgelezen rubriek Hoe lok ik … geef ik vandaag aandacht aan de geelgors. Met deze bijzondere zangvogel ging het jarenlang slecht, maar de laatste jaren veert de populatie weer wat op. Met name in het noordoosten van ons land nemen de aantallen gelukkig weer wat toe. In het westen kom je sporadisch een geelgors tegen, maar woon je in het oosten van het land, dan heb je meer kans om een geelgors in je tuin te zien. Vandaar in dit artikel de vraag: hoe lok je de geelgors naar je tuin?

Hoe lok je de geelgors naar je tuin?

Kijk op de verspreidingskaart in Nederland, dan valt op dat de geelgors vooral in de oostelijke helft voorkomt met zwaartepunten in Zuid-Limburg, in Drenthe en op de Veluwe. Of je een geelgors naar je tuin weet te lokken, is dus sterk afhankelijk van waar jij woont. Woon je in het westen van het land, dan is de kans heel erg klein. Woon je in het oosten van het land, dan zijn je kansen juist wat groter.

De geelgors leeft op het platteland

De geelgors is een zangvogel van het platteland. Hij heeft een voorliefde voor kleinschalig ingerichte landschappen met een kruidenrijke vegetatie. Geen wonder dus dat je de geelgors tegenkomt op de zandgronden: op de Veluwe, in Zuid-Limburg en in Drenthe. Dat vind je nog kleinschalige landschapselementen, heggen, houtwallen en kruidenrijke akkerranden. Gelukkig hebben ook steeds meer boeren oog voor de natuurwaarden op hun landerijen. Ze richten delen van hun akkers op een vogelvriendelijke manier in.

Geelgorzen zijn standvogels. Dat wil zeggen dat hij in het voorjaar in deze regio’s broedt en dat hij in de winter niet wegtrekt. Hij blijft in ons land. In de winter vormen geelgorzen groepjes en in een enkel geval kunnen die groepjes uitgroeien tot zwermen van enkele honderden vogels. Vaak vliegen ze ook op met vinkachtigen mee op zoek naar voedsel dat bestaat uit allerlei zaden die ze vaak op de grond zoeken.

Hoewel geelgorzen standvogels zijn, trekken geelgorzen uit het hoge noorden en ons omringende landen vaak wel weg. Dat is de reden waarom je in de wintermaanden veel meer geelgorzen in ons land kunt zien dan in de zomer.

Wil je in de winter kans maken op geelgorzen in je tuin, dan is het verstandig om tuinvogels te voeren. Strooi zaad uit op de grond, maar nooit te veel. Je kunt beter elke dag een beetje zaad strooien dan in ene keer te veel. Overtollig voer trekt immers ook ongedierte aan.

Geelgorzen in het voorjaar

In het voorjaar zoeken de geelgorzen hun broedgebieden op het platteland op. Daar laten ze hun kenmerkende zang dan horen, althans, de mannetjes die dan hun naam helemaal waar maken, want ze zijn knalgeel met een prachtige oranje stuit. De kans dat je dan een geelgors in de tuin zult zien, is dan heel klein, tenzij je een grote tuin hebt die grenst aan kleinschalig polderland. Is dat het geval, dan kun je er natuurlijk voor zorgen om je tuin met inheemse planten en struiken te beplanten en te zorgen voor een kruidenrijke onderlaag.

De geelgors op het platteland

Natuurlijk is het ook goed om na te denken hoe we ons platteland weer zo kunnen inrichten dat de geelgors zich er weer thuis gaat voelen. En met de geelgors natuurlijk ook andere plattelandsvogels. Een ding is zeker: het aanplanten van hagen, houtwallen en kruidenrijke bermen en akkerranden stimuleert de terugkeer van de geelgors enorm. En dat doen we dan het liefst met inheemse planten, struiken en bomen. Geelgorzen eten immers het liefst de zaden van inheemse soorten.

Herken de geelgors

Wil je weten waarom niet alleen de geelgors het verdient om weer leefgebied te krijgen in ons land, maar ook waarom het ook voor ons zo waardevol om de geelgors weer veelvuldig te kunnen zien en horen? Bekijk dan het volgende filmpje dat ik maakte bij Stevns Klint in Denemarken. Een hoge klif die begroeid is met grote bossen sleedoorn en andere struiken. En daar voelt de geelgors zich heel erg thuis:

Meer ontdekken over de geelgors?

Wil je meer te weten komen over de geelgors? Lees dan mijn artikel Zeven dingen die je moet weten over de geelgors.

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!