Wulp (fotograaf: Sjaak Huijer)

Herken de wulp in beeld en geluid

Gisteren kon je lezen wat storm betekent voor een vogelaar: hard werken om een paar vogels te zien. Maar ondertussen waait je hoofd leeg (voor zover het vol was) en dat is ook wat waard. Maar hoe hard het ook waait, er valt altijd wel iets te zien en in ons geval was dat opvallend genoeg de wulp. Vrijwel overal waar we stopten, zagen we de grootste steltloper van ons land en Europa: op de Grevelingendam, op een grasveldje bij Zierikzee, in de Karrenvelden achter Zierikzee, in de Prunje, in de Inlaag Keihoogte en ongetwijfeld ook nog op andere locaties.

In de Prunje wisten we de wulp van heel dichtbij op de korrel te nemen. Dat op zichzelf is al verwonderlijk, want wulpen zijn over het algemeen ontzettend schuw. Maar deze had kennelijk een voedselrijke plek gevonden en bleef zitten. Ik heb het geluid van Sjaak zijn camera vervangen door het welluidende geluid van de wulp. Hoor ik de wulp, dan ben ik in Zeeland. Terwijl jij je misschien in de duinen, op de heide op in een Groninger of Friese polder waant. Want daar broedt de wulp in ons land. Als hij nog broedt, want volgens de Vogelatlas van Nederland gaat het niet best met de wulp in ons land. Het aantal broedparen nam met maar liefst 40% af en Vogelbescherming Nederland vreest zelfs dat over een aantal jaar de wulp als broedvogel uit ons land is verdwenen.

In de winter is Nederland trouwens van eminent belang voor de wulp. Tussen de 700.000 en één miljoen wulpen overwinteren dan in ons land. Driekwart verblijft dan in het Waddengebied, lees ik in dezelfde Vogelatlas van Nederland. De rest overwintert in het Deltagebied, langs de IJsselmeerkust en rond watergebieden in de rest van ons land. Dit is dus één van de naar schatting 200.000 wulpen die elders verblijft en wel in het Deltagebied. Een leuk weetje: de wulp voelt met het puntje van zijn snavel of hij een prooidier beet heeft onder de grond. Dat puntje kan hij openen, en dan ook alleen het puntje. Ik filmde ooit een grutto die dat deed, die kan dat dus ook. Het zou kunnen dat ik een paar weken geleden dit ook filmde bij een wulp in een grote groep. Maar die opname moet ik nog aandachtig bekijken.

De foto’s in dit artikel zijn natuurlijk weer van Sjaak Huijer. Altijd gezellig om met hem erop uit te trekken.

De beste telescopen om vogels te kijken: