Grutto’s sterken aan in Zeeland

In de karrevelden op Zuid-Beveland (grofweg tussen Ellewoutsdijk en ‘s-Gravenpolder) wemelt het momenteel van de watervogels. Een aantal broedvogels zoals de kluut, tureluurs en kokmeeuw maakt zich op voor het broedseizoen. Wintergasten als de zwarte ruiter bereiden zich voor op hun reis naar Noord-Europa, terwijl vogels zoals deze grutto’s er aansterken om later door te trekken naar hun broedgebieden in het westen en noorden van Nederland. In de ondiepe plasjes vinden ze genoeg voedsel om weer wat vet op de botten te kweken. Op de achtergrond foerageert een wintertaling (vrouwtje).